»Vi tvingas sparka Aung San Suu Kyi«

Text:

Bild: NYEIN CHAN NAING/scanpix

Win Tin är den som i praktiken styr det burmesiska oppositionspartiet Nationella demokratiska förbundet NLD eftersom ledaren Aung San Suu Kyi sitter i husarrest. Win Tin har själv suttit i fängelse under 20 år för sitt politiska engagemang.

Hur förklarar du att NLD, demokratirörelsens största parti, valt att inte ställa upp i höstens val i Burma?

– Orsaken är att vi inte kan acceptera konsekvenserna av militärregeringens vallagar. Dels måste vi sparka ut vår ledare Aung San Suu Kyi, dels rätta oss efter en konstitution som vi finner helt oacceptabel. Dessutom har vi redan registrerat vårt parti en gång, 1988, och ska inte behöva göra det igen.

Trots att följden blir att NLD måste upplösas och den 7 maj försvinner som politiskt parti?

– Vi kommer inte längre att finnas som parti men det betyder inte att NLD försvinner i våra tankar. Sedan NLD bildades för drygt tjugo år sedan har vi hindrats från att utöva politisk verksamhet. Ledare som Aung San Suu Kyi, jag själv och många, många andra har spärrats in för våra åsikter. Ändå har kampen överlevt, och det kommer den att göra nu också. Vi tvingas att hala vår partiflagga, men jag är säker på att vi en dag ska kunna hissa den igen.

Vad säger du till dem som tycker att ni genom beslutet stängt dörren för en demokratisk utveckling i Burma?

– Att vi valt att inte registrera oss betyder inte att vi stänger dörren till den demokratiska processen. Men vi kan inte godta villkor som innebär att vi måste utesluta vår ledare Aung San Suu Kyi och sparka ut de hundratals partimedlemmar som sitter i fängelse, det kan vi helt enkelt inte. Om dessa villkor ändras vore det förstås möjligt för oss att ompröva beslutet.

Hur kommer upplösningen av NLD att förändra kampen för demokrati i Burma?

– Vi kommer att fortsätta arbeta tillsammans med andra demokratiorganisationer och med etniska minoritetsgrupper, som vi sedan länge har mycket goda relationer med. Vi har också ett mycket gott förhållande till EU, FN, USA och Asean (sydostasiatiska ländernas samarbetsorganisation), liksom till utländsk massmedia, och kommer att fortsätta arbeta med stöd av dessa relationer.

Hur påverkas Aung San Suu Kyis ställning?

– Hon är en galjonsfigur som har kraft att lösa Burmas problem, så världssamfundet måste fortsätta trycka på juntan för en fortsatt dialog mellan henne och Than Shwe (militärjuntans högsta ledare). Även om hon inte längre kan verka som politiker så har hon det burmesiska folkets och världssamfundets förtroende. Hon kommer att fortsätta vara en stark kraft inom burmesisk politik och vi kommer att stå vid hennes sida.

Hur är stämningen bland partiets medlemmar?

– Det rådde länge olika uppfattningar i frågan om registrering, jag tror att majoriteten tyckte att vi skulle delta. Men när vallagarna kom den 8 mars svängde inställningen totalt. Sedan dess är det väldigt få medlemmar som ansett att vi ska registrera oss, det gäller såväl centralt som ute i landet. Framtiden är oviss men det råder god stämning och vi står enade som grupp.

Du har tidigare sagt att en upplösning av NLD till och med kan vara positiv. Hur då?

– I över tjugo år har regeringens förtryck gjort att vi haft mycket svårt att utöva politiskt arbete. Partimedlemmar som utmanat regeringen har satts i fängelse. Det har gjort att vi inte kunna uträtta så mycket för att hjälpa Burmas folk som vi borde. När vi inte längre är organiserade som ett politiskt parti kan det bli lättare för oss att resa runt i landet, att träffa och stötta människor.

Vad kan ett land som Sverige göra för att främja en demokratisk utveckling i Burma?

– Enda sättet är att Sverige trycker på inom EU, som i sin tur kan sätta press på Burmas regering och samtidigt sända ett budskap till exempelvis Kina, som kan spela stor roll. Det kinesiska utrikesdepartementet förklarade nyligen att det måste till en dialog mellan Burmas olika ledare. Det har de inte sagt tidigare och det är mycket hoppingivande.

Vad säger du till svenskar som vill resa till Burma som turister?

– Vi har inget emot det. Att människor besöker vårt land är något ganska normalt i denna tidsålder när folk reser kors och tvärs över jorden. Vi välkomnar alla till vårt land.

Så NLD är inte emot turism till Burma?
– Nej, nej, inte alls. Det var skillnad 1996 när regeringen drev sin kampanj Visit Myanmar Year. Då kände vi oss tvingade att vädja till utlänningar att inte åka till vårt land eftersom det skulle gynna juntan. Men det var då. Nu välkomnar vi alla.

Fakta | Fängslad opposition

Den politiska oppositionen i Burma har varit belagd med munkorg sedan 1990, då oppositionsledaren Ang San Suu Kyi och hennes parti Nationella demokratiska förbundet (NLD) vann en jordskredsseger i de första fria valen på 30 år. Men valet ogiltigförklarades och militärjuntan stärkte i stället sitt grepp, Suu Kyi sattes i husarrest.

NLD-kämpen Win Tin är i dag 80 år gammal. 1989 fängslades han och placerades i det ökända Inseinfängelset, där han satt i 20 års tid. Fängelsestraffet förlängdes från det ursprungliga sju år eftersom Win Tin var politiskt aktiv även i fångenskap. Bland annat sammanställde han en rapport om förhållandena i fängelset som skickades till FN:s kommitté för mänskliga rättigheter.