Veckans bråk: Lussestriden

Text: Redaktionen

Det blir inget luciafirande på förskolan Kärrbacken i Motala, meddelade förskolechefen Anna Karmskog i förra veckan. Hon sa att alla inte har den ekonomi som krävs för att köpa lussekläder och att skolan såg det ur ett likvärdighetsperspektiv.

»Om en familj inte har råd att köpa lussekläder faller det perspektivet«, sa hon och fortsatte:

»Att många barn blir oroliga och ledsna i en stor folksamling är ett annat skäl till att inte arrangera något luciafirande«. Hon tillade att man kan ifrågasätta genusperspektivet i att gå på rad i ett luciatåg, och att luciafirande inte är ett arrangemang som ingår i läroplanen. Kristdemokratiske Botkyrkapolitikern Aday Bethkinne skrev på Facebook:

»I över 100 år har man firat Lucia i Sverige. Finns det elever och familjer som känner sig kränkta av denna svenska och kristna tradition behöver de inte närvara på den dagen. Svårare än så är det inte.«

Sverigedemokratiske riksdagsledamoten Markus Wiechel twittrade:

»Inget luciafirande på förskola i Motala. ›Beslutet tar vi inom ramen för skollagen, mot diskriminering och kränkande behandling. Vi vill inte exkludera någon.‹ «

Och fick i gång sina anhängare. En av dem sa att han både ville »spy och gråta, för mig är det kränkande att det finns sådana inkrökta stollar i någon av våra förskolor«.

Alex Schulman skrev i Aftonbladet:

»Det är väl ändå sympatiskt. Och helt rimligt. Hoppas lusseförbudet sprider sig vidare, jag skulle gärna se det på mina barns förskola, så slapp man sitta där och lida med de skrämda barnen igen.«

Och Motala meddelade att det blir luciafirande, fast utan föräldrar.