De har valt väg

Text: Ali fegan

Toppbild: Johan Lundberg

Toppbild: Johan Lundberg

Mar Julios Abdulahad Shabo
Ärkebiskop, Syrisk-ortodoxa ­församlingen

Mar Julios Abdulahad Shabo ville aldrig bli biskop, han var nöjd med att undervisa sina elever hemma. Men när patriarken i Damaskus kallar lyssnar man.

– Vad skulle jag göra i Sverige? Maten, vädret, luften, allt är bättre därhemma. Men folket! Svenskar är utbildade, civiliserade. Utvecklingen har givit svenskarna värme i deras själ, deras kultur och deras hem.

Det var farfar som bestämde att Shabo vid 12-årsåldern skulle börja sin kyrkliga utbildning. Visserligen växte han upp i en strikt religiös familj, men skälen var också praktiska.

– Vi har upplevt mycket krig och förföljelse, prästlivet är ett säkert val.

Ett val som lett honom från Kamisli i norra Syrien, via munkliv i Libanon, utbildning i London till Södertälje, dit han kom som 36-åring 1987. I dag är han högste andlige ledare för 30 000 syrisk-ortodoxa församlingsmedlemmar i Sverige, men hans ämbete sträcker sig över hela Skandinavien.

Om du hade fötts in i en familj som inte var syrisk-ortodox, hade du ändå hittat till den tron?
– Det kan bara Gud veta. Om han hade velat hade han valt en annan religion för mig.

vf1.jpg

Syrisk-ortodoxa kyrkan
Antal i världen: Omkring 2,2 miljoner.
Antal i Sverige: 30 000 församlingsmedlemmar.
Ungefär hälften, i dag drygt en miljon troende, finns i Indien. Grenen uppstod år 1665 då gruppen bröt sig ur romersk-katolska kyrkan.

Sten-Gunnar Hedin
Pastor och föreståndare, Pingströrelsen FFS
Mamman var aktiv inom baptiströrelsen. Men av åtta syskon blev bara Sten-Gunnar och två andra kyrkliga. Han var då endast 16 år.

– Jag fick kallelsen, så det var ett mycket aktivt val för mig.

Efter 18 år som pastor i den största frikyrkliga församlingen i Sverige, Filadelfia i Stockholm, lämnade han för ett drygt år sedan sin tjänst för att ägna sig åt sin hjärtefråga: att ena hela pingströrelsen under ett tak. Ett till synes omöjligt projekt, i konflikt med själva essensen inom frikyrkan, att stå fri från överordning. Men efter mer än tio års arbete är i dag en stor majoritet av de 485 församlingarna och 85 000 medlemmarna inordnade i Fria församlingar i samverkan, som Hedin nu leder.

– Det var en lång, lång resa kan jag säga dig.

Om du hade fötts in i en familj som inte hade varit frikyrklig hade du ändå hittat dit?

– Det är svårt att svara på men jag tror miljön har en avgörande betydelse för en persons val. Tydligast blir det hos dem som haft negativa upplevelser inom kyrkan.

vf2b.jpg

Pingströrelsen FFS
Antal i världen: Uppskattningarna varierar från allt mellan 125 miljoner och 400 miljoner frikyrkoanhängare. Antal i Sverige: 85 000 medlemmar.
Eftersom Pingströrelsen består av fristående församlingar finns det inga enhetligt antagna trosbekännelser eller lärosatser.

Anders Wejryd
Ärkebiskop i Svenska kyrkan

Trots att Anders Wejryd har växt upp i en religiös familj var det med viss besvikelse mamman insåg att sonen ville gå i pappans fotspår, och bli präst.

– Hon sa: »Varför ska du låsa in dig Anders, det behövs troende på så många andra ställen i världen.«

Men redan i gymnasiet bestämde han sig. Kanske var det minnena från barndomen, som liten grabb såg han ärkebiskopen på gudstjänsterna i Domkyrkan i Uppsala. Ouppnåelig, var intrycket då. Vilket visade sig vara fel. 2006 valdes han 58 år gammal till Svenska kyrkans 69:e ärkebiskop, högste andlige ledare för 6,9 miljoner medlemmar. Men han säger sig ha en känsla för det lokala, småskaliga, närheten. I nio år var han präst i en liten församling i Munktorp utanför Köping.

– Men jag kanske bara romantiserar?

Wejryd har även materiella intressen. Tåg. När tågföreningen i Gävle firade 150 år gästspelade han tillsammans med tidigare försvarsministern Björn von Sydow.

– Vi var kändiskonduktörer, kan man väl säga.

Om du hade fötts in i en familj som inte var kristen, hade du ändå hittat till Svenska kyrkan?

– Till den kristna traditionen, tror jag, men kanske inte alls till Svenska kyrkan.

vf2.jpg

Svenska kyrkan
Antal medlemmar: 6,9 miljoner.
1686 års kyrkolag bestämde kyrkans verksamhet fram till 1980-talet. Den 1 januari 2000 ändrades förhållandena så att Svenska kyrkan är fristående från staten.

Morton Narrowe
Överrabbin, Judiska församlingen

Det sägs att folk blir mer konservativa med åren. Men inte rabbin Morton Narrowe. Han har u-svängt åt andra hållet, från ung ortodox till 75-årig liberal jude.

– »Religion is caught, not thought«, det är en bra inställning till religion, säger han med en bred amerikansk brytning som avslöjar hans andra stora resa, från Philadelphia till Stockholm. Det som var tänkt som en treårig ungdomsrabbintjänst i Sverige 1965 blev, när den tidigare överrabbinen plötsligt dog i en hjärtinfarkt, förlängt.

I Sverige finns i dag runt 20 000 judar, varav runt 9 000 är församlingsmedlemmar. Morton Narrowes Stockholmsförsamling med 5 000 medlemmar är den största i landet och trots att han är pensionerad sedan tio år har de svårt att hitta en efterträdare. Tragedin, som han kallar den, är att alla hans elever valt den ortodoxa linjen så hans tjänst i den liberala församlingen fortsätter, om än på 20 procent.

Om du inte hade fötts in i en judisk familj hade du ändå varit troende jude i dag?

– Man är olika mottaglig i olika perioder i livet, så om jag hade träffat en karismatisk person som lett mig in i en annan religion, varför inte?

vf4.jpg

Judendomen
Antal i världen:
Omkring 14 miljoner judar (folket). Antal i Sverige: 20 000, varav 9 000 är församlingsmedlemmar. Judendomen är en av de äldsta kända monoteistiska religionerna och rymmer närmare ett 20-tal olika lokala och teologiska riktningar.

Anders Arborelius
Biskop i Katolska kyrkan

För biskop Anders Arborelius var det ett test, om det var äkta, som han säger. Blott 21 år gammal gick han i kloster. Karmelitorden i lilla Norraby i Skåne.

– Först trodde jag inte att det var meningen att just jag skulle gå i kloster. Men så kändes det, inuti. Man blir inte av med tanken, det kommer över en gång på gång.

Så han kapitulerade.

27 år senare kom han ut, och valdes 1998, 49 år gammal, till den förste svenskfödde biskopen sedan reformationen. Högsta ledare för Sveriges drygt 90 000 katoliker. Men titlar ger han inte mycket för.

– Biskopar är en förbrukningsvara.

Han är född in i en protestantisk familj, faktum är att Arborelius är en gammal luthersk prästfamilj, men det blev den katolska läran. När de stora frågorna började infinna sig i det unga vuxna livet var det där svaren fanns. Inget märkvärdigt med det.

Vilken betydelse har det religiösa arvet för individen tror du?

– I dagens pluralistiska samhälle tvingas vi välja och ta ställning till en massa frågor tidigt och då tror jag arvet spelar mindre och mindre roll.

vf3b.jpg

Katolska kyrkan
Antal i världen:
1,1 miljarder medlemmar.
Antal i Sverige: 90 000.
Antalet katolska präster ökar i Asien och Afrika, är ungefär oförändrat i Amerika och Oceanien och minskar i Europa. Varje år konverterar cirka 100 svenskar till katolicismen.

Ammar Ardous
Imam

Till skillnad från de kristna kyrkorna saknar islam den hierarkiska strukturen. Ingen vatikan, ingen påve eller ärkebiskop. Imamen får i stället förtroende av sin församling. 43-årige imam Ammar Ardous församling på 240 medlemmar är en av världens nordligaste. Snart kommer de också få en egen moskébyggnad, Umeå moské, som garanterat kommer bli den nordligaste.

Alla hinder är ur vägen, finansieringen är också klar. Egentligen. Bygget skulle kunna börja i morgon om inte de utländska investerarna hade ställt krav på att få placera en egen imam i moskén.

– För mig är det inget alternativ. En Imam måste kunna det land och den kultur han ska verka i.

Ammar Ardous religiösa bana började med en lärare på gymnasiet som bad honom läsa en bit ur Koranen och alla tyckte att han läste så vackert. Ett avgörande ögonblick som skulle leda vidare till imamutbildning och 1990 till Västerbotten.

Om du hade fötts in i en familj som inte var muslimsk, hade du ändå hittat till islam?

– Enligt islam föds alla människor som muslimer. Alltså skulle jag ha fötts som muslim även om jag fötts i en annan familj. Det är andra som sedan gör henne till kristen till exempel, genom att döpa henne.

vf6.jpg

Islam
Antal i världen:
Omkring 1,5 miljarder utövare.
I Sverige: Cirka 400 000 muslimer, antalet utövare är osäkert men Sveriges muslimska förbund har 70 000 medlemmar. Den islamiska tideräkningen börjar den 16 juli 622 e.Kr. då profeten Muhammed flydde från Mecka till Medina.

Text: Ali fegan

Toppbild: Johan Lundberg