»Det är en förförelseakt«

Text: Thord Eriksson

Toppbild: Scanpix

Toppbild: Scanpix

Wilhelm Unge är analyschef på Säpos kontraspionage, som till stor del arbetar preventivt mot spioneri. En av huvuduppgifterna är att förhindra utländska underrättelsetjänsters värvningar av agenter, som enligt Säpo pågår hela tiden. Förra året avslöjades flera försök.

– Varje gång vi är ute i näringslivet och på myndigheter och informerar om underrättelsehotet, kommer det fram personer efteråt och berättar att de blivit kontaktade på olika märkliga sätt som väckt deras misstankar. Det stärker vår övertygelse om att det här är vanligt, säger Wilhelm Unge.

För att känna igen en värvning, måste man veta hur den går till. Här är de sju stegen:

Sökningsfasen. Underrättelseofficeren som får i uppdrag att genomföra en värvning har först en sökningsfas. Var finns den information han vill ha?

Målsökningsfasen. Sedan tittar han på lämpliga personer, skannar av vad som finns i till exempel öppna register.

Studiefasen. Den utvalde kartläggs: personlighet, finansiell situation, umgänge, familj.

Närmandefasen. Den första kontakten ser alltid ut som en slump. Underrättelseofficeren kan till exempel besöka en mässa och se till att hamna bredvid den utvalda personen i en monter och starta en dialog. Den utvalde vet inte att det är planerat och långsiktigt.

Vänskapsfasen. Fördjupad kontakt. Underrättelseofficeren blandar arbetsumgänge med privat för att skapa en personlig relation och hålla kontakten vid liv.

Tillvänjningsfasen. Det är vanligt med gåvor: en blomcheck hem till frun till alla hjärtans dag, en flaska vin på födelsedagen.

– Det är som en förförelseakt. Man vill försätta det kritiska sinnelaget ur spel och det förvånande är att det faktiskt går. Under rätt omständigheter kan många människor trilla dit. Samtidigt får personen oskyldiga »testuppdrag«: »Kan du ge mig ditt företags årsredovisning?«, »Kan du hjälpa mig att ta fram lite uppgifter från SCB?«, säger Wilhelm Unge.

Värvningsfasen. Den framtida agenten har blivit van vid att lämna över saker. Sedan börjar man prata känslig eller rent av hemlig information. Kunskaper från studiefasen kommer till pass: Har den utvalde motiv till hämnd? Är han öppen för sexuella relationer och möjlig att lura in i en »honungsfälla«, som kan användas emot honom?

 Mer ur reportaget: Spionernas nya mål, Han skulle bli en ny Bergling

Text: Thord Eriksson

Toppbild: Scanpix