Med barn som målgrupp

Under Södermalms takåsar i en ljus vindsvåning sitter de tre personerna på Freebook. Företagets sju boktitlar, som vardera trycks i 50 000 exemplar per år, har en strykande åtgång och tar för det mesta slut redan i början av terminen, enligt förlagschef och vd Eva Sandgren. Böckerna riktar sig främst till elever på gymnasiet, men i andra hand kan lärare som undervisar på grundskola eller komvux beställa gratisböcker från Freebook. Mest populär är »Miljöboken«, skriven av vetenskapsjournalisten Fredrik Holm. Andra titlar är »Aktieboken«, »Teknikboken« och »Samhällsboken«.

Affärsidén bygger på att ha en oberoende person som författare till varje bok, som ser ut och känns som en reguljär lärobok – om än lite tunnare med sina 130 sidor. Där syns inga företagsnamn eller produkter, och objektiviteten betonas noggrant av Eva Sandgren. I slutet av boken följer ett tjugotal sidor där företagen som sponsrat boken presenteras i text och bild. Miljöboken har 18 sponsorer, och Ericsson är huvudsponsor. Bland de medverkande finns Scania, Eon, Vattenfall, Stockholms läns landsting och SAS.

– Företagen har inget inflytande över innehållet, försäkrar Eva Sandgren.

Freebook startades av Fredrik Skytt, som sedan fem år tillbaka gått vidare med det nya företaget Utbudet, som han i dag är vd för. På sajten utbudet.se kan lärare gå in och beställa klassuppsättningar av informationsmaterial och läromedel, sponsrade av 136 privata företag och organisationer.

Varje månad distribuerar Utbudet 200 000 informationsfoldrar och läromedel till svenska elever. Här finns branschorganisationen Svensk Fågel, som ger ut »Världens bästa kyckling« och »Kyckling är klimatsmart«. SAS producerar skriften »Kan jag flyga med gott miljösamvete?« Svaret? Ett rungande »ja«, vilket tydligt framgår redan i den skogsgröna rutan på baksidan av foldern. Energibolaget Eon ger ut flera skrifter och en dvd, riktade till barn och ungdomar från sju år och uppåt. Bland andra »Skurt om El« och »Energi – så funkar det«. Ungefär halva delen av den senare består av information om Eon och beskrivningar av hur företaget arbetar och vilka tjänster det tillhandahåller.

Jenny Sjöblom har titeln Diversity/Community Involvement Coordinator, vilket på svenska betyder att hon ansvarar för Eons samhällsengagemang och mångfaldsarbete. Att företaget satsar så hårt på att informera barn och ungdomar är ett beslut som fattats globalt.

– Vi vill öka intresset för energi och teknik, särskilt bland flickor, säger Jenny Sjöblom.

Förutom en massiv distribution av gratis läromedel till barn och ungdomar så samarbetar även Eon med fem svenska skolor. Skolorna får komma med önskemål om vad de behöver för att förbättra matematik- och teknikundervisningen och så tillhandahåller Eon de ekonomiska medlen. Men Jenny Sjöblom vill inte kalla denna del av företagets verksamhet för sponsring. Visst finns företagslogon väl synlig på allt material, men framför allt handlar det om att öka det ge­nerella intresset för energisektorn, som in­­te står särskilt högt på de ungas trendbarometer – inte att inpränta Eons namn hos mottagliga barnasinnen. Jenny Sjöblom använder till och med begreppet samhällsansvar för att beskriva energibolagets informationssatsning på den yngre generationen.

Organisationen Svenskt Näringsliv är en annan storleverantör av skolmaterial via Utbudet.

Kristina Scharp, ansvarig för skolfrågor på Svenskt Näringsliv, berättar att de varje år levererar cirka 150 000 böcker och skolmaterial, många genom Utbudet.

– Det behövs ett komplement till de traditionella läromedlen. Många är otillräckliga, ensidiga eller innehåller direkta felaktigheter. Särskilt är detta fallet när det kommer till kunskaper om miljö, företagande och marknadsekonomi.

Information om just miljöfrågor är något som Svenskt Näringsliv storsatsar på, för att som Kristina Scharp säger »ge en mer balanserad bild av miljödebatten«. I år fokuserar organisationen på ålderskategorin 9–12-åringar, med en utgåva om miljö, klimat och energi.

I »Miljö – så funkar det« står det bland annat att läsa om klimatförändringarna att »Vissa platser kommer kanske att påverkas mer än andra. En del kanske till det bättre, andra till det sämre.«

Även gymnasielever är en viktig målgrupp för näringslivsorganisationen.

Men det är inte bara privata företag som levererar läromedel via företag som Utbudet, det gör även många statliga myndigheter och organisationer, däribland Regeringskansliet, vars »Det svenska ordförandeskapet 2009« just nu ligger i topp bland de mest populära beställningsvarorna.

Framgångarna förklarar Fredrik Skytt med att lärare upptäckt hur enkelt och smidigt det är att beställa hem material, alldeles gratis. Och han tar kraftigt avstånd från påståenden om att det skulle röra sig om produktplacering och marknadsföring riktad mot barn.

– Innehållet är informativt, inte reklammässigt. Jag sysslar inte med sponsring, jag hjälper företag och myndigheter att nå ut med sin kunskap och sina budskap, förklarar han.

Det finns regler för vad Utbudet accepterar, och produkter om alkohol, tobak, pornografi, droger och icke-demokratiska värderingar går bort. Fredrik Skytt ser ingen fara i att sponsrade läromedel tar plats på de reguljära läromedlens bekostnad.

– Sverige har kompetenta lärare som är fullt kapabla att avgöra vad som är bra läromedel och inte, säger Fredrik Skytt.

Mer ur reportaget: Reklam i skolbänken

Text: Anna Ritter

Toppbild: Janne Næss