Moderaterna

Text:

Gunilla Sjöberg

Opinionsanalytiker (m), 49 år, Täby

– Jag har två uppdrag. Dels är jag ansvarig för våra opinionsanalyser, dels leder jag fältorganisationen, alltså är chef för alla våra ombudsmän.

Vad gör en opinionsanalytiker?

– Jag tar in alla mätningar som görs, analyserar dem och presenterar för partiet. Dessutom gör vi egna mätningar.

Hur mycket pengar lägger ni på egna mätningar?

– Det kan jag inte svara på.

Hur ser era mätningar ut?

– Vi frågar inte vad folk skulle rösta på utan mer vad de tycker är viktiga sakfrågor och var förtroendet finns i de frågorna. Och hur väljarna uppfattar partierna.

Vilken väljargrupp tittar du särskilt på?

– Viktigast för oss är de stora, breda väljargrupperna. Till exempel hela åldersspannet mellan 30 och 35 år. Vi växer på bredden och det är där jag håller koll.

Vilken socialdemokrat hyser du stor respekt för?

– Ingvar Carlsson.

Kommer sverige­demokraterna in i riksdagen?

– Det vill jag inte svara på.

Kommer centerpartiet in i riksdagen?

– Alla de tre andra allianspartierna kommer in. Valrörelser gynnar småpartier.

Vad är moderaterna dåliga på i valrörelser?

– Valspurter.

Var Gallup ett geni?

– Haha, han förändrade opinionsbranschen helt och hållet när han kom på statistiskt urval. Det var stort.

Per Schlingmann

Partisekreterare (m), 40, Nacka

– Jag är valledare, utsedd av partistyrelsen, och ansvarar för hela planeringen av valrörelsen. Förutom det så styr jag också alliansens koordinering.

Kommer er valrörelse styras från regeringskansliet?

– Vi kommer sitta på tre ställen, regeringen, riksdagen och partikansliet, men det operativa drivs från partikansliet. Utmaningen för oss är ju att vara lika snabbfotade som förra gången.

Hur funkar er samordning i borgerligheten?

– Dels finns ju redan en fungerande samordning i regeringskansliet som är viktig, dels har vi inrättat en kampanjstab med fyra personer som ska samordna.

Är det här ett val mellan två lag?

– Ja, hela dramaturgin kommer att gå mot det. Ju längre in i valrörelsen vi kommer desto mer blir det alliansen mot de andra.

Vilken koalition kommer vara först med sitt valmanifest?

– Det blir nog vi.

Vilken konfliktlinje vill ni ha?

– Detta är ett vägval mellan arbetslinjen och bidragslinjen. Vilket val är rätt för Sverige? Mer jobb eller mer bidrag?

Vad vill socialdemokraterna ha för konfliktlinje?

– De drömmer om en valrörelsen om rättvisa, där väljarna ska ställa frågor om den politik vi har fört.

Vad har de rödgröna gjort skickligt hittills?

– De var snabbfotade i första fasen av sjukförsäkringsdebatten. Men levererade ett slarvigt politiska förslag som de fick äta upp sedan.

Vem är Sveriges skickligaste politiska strateg?

– Fredrik Reinfeldt.

Text: