NCT – en konsekvens av 9/11-haveriet

Text: anders sundelin

Toppbild: scanpix

Toppbild: scanpix

Terrorattackerna mot World Trade Center och Pentagon den 11 september 2001 avslöjade inte bara sårbarheten hos världens mäktigaste nation; den avslöjade svagheten hos myndigheterna som skulle skydda landet. Det visade sig nämligen att CIA sedan länge hade både namn och bild på flera av attentatsmännen, de visste att de befann sig i USA och var de fanns. De visste att åtminstone ett par av dem tillhörde al-Qaida. CIA hade dessutom fått veta att islamistiska terrorister hade planer på att skaffa flygutbildning i USA.

Allt dessa uppgifter samlades på hög.

Allt detta fick FBI aldrig veta.

Varför? Jo, därför att CIA fruktade att FBI skulle spoliera deras arbete.

FBI ska bekämpa brottsligheten och eftersom terrorism är ett brott ville de hungriga terroristjägarna inom organisationen driva varje ärende till vägs ände, gå till domstol, få brottslingarna dömda. Så skulle terrorismen bekämpas. CIA var rädd för att denna rättframhet skulle äventyra deras mer komplicerade, långsiktiga arbete: att infiltrera, nysta upp och slå ut al-Qaida en gång för alla. Man var rädd för att det skulle äventyra deras samarbete med utländska underrättelsetjänster. Dessutom höll CIA på att drunkna i en störtflod av hotelser och varningar.

Dessutom hade signalspanarna inom NSA varit högst ovilliga att dela med sig av sin information till CIA och FBI.

Efter 11/9 har USA startat två krig och byggt upp en ofantlig säkerhetsapparat, men det är oklart om samarbetet blivit bättre, konflikterna bilagts, arbetet effektiviserats.

I Storbritannien inrättades 2003 Joint Terrorism Analysis Centre, ett samarbete mellan sexton myndigheter och med arbetsplats för 160-170 anställda hos säkerhetstjänsten MI5. Det hindrade inte terrorattackerna sommaren 2005, utförda av terrorister uppvuxna i Storbritannien, men två år senare påstod JTAC att man hade koll på ett par tusen islamistiska terrorister och ett par hundra löst sammanfogade nätverk. Flera planerade angrepp har avvärjts. Det förebyggande arbetet har kritiserats både för att stigmatisera muslimer och vara ineffektivt.

I Danmark finns sedan 2007 CTA, Center for terroranalyse, med femton anställda.

Det svenska Nationellt centrum för terroristhotbedömning, NCT, inrättades 2008 som en permanent grupp med anställda från Säpo, MUST och FRA och med arbetslokaler hos Säkerhetspolisen.

Text: anders sundelin

Toppbild: scanpix