Så gjorde vi

Text:

Varje år listar Fokus de 100 svenskar som har mest makt att påverka Sverige.

Listan innehåller många politiker, men det är inte främst en lista över politisk makt. Det vi mäter är makt över medborgarnas hela liv, alltså både jobb och övrig tid, vilket ändå ger politiker ett långt större inflytande än en aldrig så mäktig näringslivsföreträdare.

Rankningen gör inte anspråk på att vara vetenskaplig, men till skillnad från de flesta andra listor har den utformats efter ett system där de poäng varje person har fått är tydligt redovisade.

Fokus redaktion har nominerat 300 svenska makthavare från politik, näringsliv, vetenskap och kultur som vi ansåg kunna konkurrera om en plats på topp 100 under året 2010. I en första genomgång av listredaktörerna minskades den listan ned till 200 namn. Dessa 200 makthavares inflytande mättes sedan i fyra olika kategorier: formell makt mediegenomslag, informell makt och extraordinära faktorer.
 
Formell makt
Denna kategori mäter hur stor makt en person har genom sina nuvarande anställningar och uppdrag. Den värderar det statsvetarna kallar makten över beslutet.

Vi utgick från en förteckning över de 250 personernas titlar, och har sedan bedömt vilken poäng varje titel motsvarar på en skala från 0-5. Därefter har vi ackumulerat varje persons tre tyngsta titlar i en halveringsmodell. Till exempel: Fredrik Reinfeldt har fått 5 poäng för statsministerposten, plus 4/2=2 poäng för partiledarskapet, plus 3/4=0,75 poäng för sin plats i moderaternas partiledningen. Detta ger sammanlagt 7,75 poäng.
 
Mediegenomslag
Denna kategori mäter kvantitativt hur stark röst en person har i samhället. Den är ett försök att fånga upp det statsvetarna kallar makten över dagordningen.
 
Vi mätte varje namns förekomst under 2010 i källorna till Retrievers mediedatabas. Därefter har personerna grupperats i ett antal spann, som motsvaras av en poäng från 1 till 8. De på ett större medieföretag som anses ha redaktionellt inflytande har fått ett pluspoäng. Detta för att de per definition har en större tillgång till mediearenan.
 
Informell makt
Denna kategori mäter kvalitativt en makthavares personliga inflytande utanför uppdrag och formell position. Den försöker ligga så nära som möjligt det statsvetarna kallar makten över tanken.
 
Den informella makten handlar i stor utsträckning om möjligheten att agera genom nätverk. Vi har gjort en bedömning av de 200 personernas nätverk genom att ställa upp fyra kriterier. Kriterierna kan uppfyllas mer eller mindre, och motsvarar 0-2 poäng per kriterium. Maxpoängen i kategorin blir därmed 8. Kriterierna lyder:
 
1) Har släktband eller nära vänskapsband med flera viktiga makthavare.
 
2) Har under lång tid arbetat i flera stora maktsfärer.
 
3) Har gott anseende i flera stora maktsfärer med spridning över den politiska blockgränsen.
 
4) Har genom sitt nätverk förmågan att mobilisera en tung kampanj som påverkar ett lagförslag eller den svenska opinionen.
 
Bedömningen av hur makthavarna uppfyller kriterierna har gjorts av Fokus politiske redaktör Torbjörn Nilsson i samarbete med Anders Billing.
 
Extraordinärt
Denna kategori mäter extraordinära insatser och förutsättningar som inte täcks in av de övriga kategorier. Ett fåtal personer i Sverige har den typen av egenskaper. Vi har exempelvis gett poäng till de personer på listan som har ett mycket stort eget kapital, som de också använder aktivt för att påverka den politiska dagordningen. Ett par personer har också fått poäng för att de har någon av de absolut viktigaste makthavarnas öra, och därmed ett stort inflytande.

Ett annat exempel är personer som varken har en stark formell maktställning, starka nätverk eller obegränsad tillgång till medierna – men som representerar en strömning i väljaropinionen, och därmed påverkar politiken indirekt. Ett par personer har fått minuspoäng då deras mediegenomslag visserligen är stort, men väldigt tydligt negativt.

En sista faktor är de som står inför en större förändring i den snara framtiden, som påverkar deras maktställning i dag, men som inte ger utslag i någon av de andra kategorierna. Ett tydligt exempel på detta är s-ledaren Mona Sahlin, som ju ska avgå på nästa kongress.
 
Sammantaget har varje maktkategori undersökts för sig. Därefter har delpoängen adderats utan någon vägning mellan kategorierna. De 100 med högst poäng har kvalat in på topplistan.

I tabellen på fokus.se kan du till exempel ta reda på vem inom näringslivet som har mest mediegenomslag eller vilken socialdemokrat som har tappat flest placeringar jämfört med förra årets lista. Testa själv och se vilken information du kan få fram genom att filtrera och sortera makthavarlistan.

Fokus systersajt Makthavare är en hemsida som är dedikerad åt att följa personerna i den svenska makten. Följ den initierade bevakningen av alla personturer i riksdagens partier.

Text: