Vårdfakta

Text: Cecilia Garme

Toppbild: scanpix

Toppbild: scanpix

Vårdval Halland

Fritt val. Varje hallänning väljer vårdcentral, privat eller offentlig. Vårdpengen går till den husläkare eller vårdcentral patienten själv har valt.

Lika för alla. Ingen vårdcentral får vägra att ta emot en patient.

Ingen prestationsersättning. Mottagningen får dock behålla patientavgiften. Men det är själva vårdvalet – inte hur ofta man går – som har störst ekonomisk betydelse. Det skapar kostnadskontroll för landstinget.

Åldersviktad vårdpeng. Störst peng för barn och gamla. Ingen social viktning.
Etableringskontroll. Den som vill etablera sig ska först godkännas av landstinget, sen få klartecken från den lokala behovsnämnden. Var mottagningen ska placeras bestäms i dialog. Ingen har hittills fått nej.

Friskhållningsbonus. Om 80 procent av patienternas vårdbehov sköts av vårdcentralen – så att patienten slipper åka till sjukhus – utgår bonus till vårdcentralen. Detta ska garantera att primärvården ger tillräcklig vård, trots frånvaro av prestationsersättning.

Primärvård i andra länder

Danmark

Allmänläkare i primärvården: nära 100 procent privata.
Fritt vårdval: Ja.
Offentlig finansiering: Ja.
Ersättning: Hälften fast vårdpeng, hälften ersättning per besök. Ingen patientavgift.
Etablering: I huvudsak fri.

Norge

Allmänläkare i primärvården: drygt 95 procent privata.
Fritt vårdval: Ja.
Offentlig finansiering: Ja (plus egen patientavgift som i Sverige).
Ersättning: En dryg tredjedel fast vårdpeng, resten ersättning per besök varav hälften patientavgift.
Etablering: Reglerad (avtal krävs med lokal nämnd).

Storbritannien

Allmänläkare i primärvården: nära 100 procent privata.
Fritt vårdval: Ja.
Offentlig finansiering: Ja
Ersättning: Fast vårdpeng plus ersättning per besök. Ingen patientavgift.
Etablering: I princip fri (tillstånd krävs av The Primary Care Trust).

Holland

Allmänläkare i primärvården: 100 procent privata.
Fritt vårdval: Ja
Offentlig finansiering: Ja,
för 70 procent av befolkningen. De 30 procent rikaste betalar själva hela kostnaden via
patientavgiften.
Ersättning: Vårdpeng för de flesta, även ersättning per besök. Avgift för de rikaste.
Etablering: I princip fri.

Text: Cecilia Garme

Toppbild: scanpix