Tvekar fälla Freivalds

Text: Torbjörn Nilsson

Foto: Sven-Erik Sjöberg/Pressens bild

Efter utfrågningarna i konstitutionsutskottet, KU, riktas ljuset mot miljöpartiet. Som vågmästare kan partiet avgöra en misstroendeomröstning mot utrikesminister Laila Freivalds i riksdagskammaren. Samtidigt är det bara ett eller flera borgerliga partier som har tillräckligt många mandat att väcka ett misstroende.

I höstas pekade borgerligheten ut Freivalds som den minister som det var viktigast att ställa till ansvar för tsunamihanteringen. Nu backar flera av partiernas gruppledare. Alla säger sig vilja avvakta KU:s betänkande i slutet av mars. Men folkpartiet och kristdemokraterna säger redan nu att skulden för regeringens sena insats förskjutits från Laila Freivalds till Göran Persson.

– I vår riksdagsgrupp har det varit ett starkt tryck att Persson är den ansvarige. Anser man det så är det ju hans avgång man ska kräva. Det är inte självklart att det är Freivalds man i första hand ska rikta sig mot, säger Anna Grönlund-Krantz, gruppledare för folkpartiet i riksdagen.
Efter Katastrofkommissionens rapport i december följde tre dagars kaotisk borgerlig osämja. Till slut enades man om att söka stöd för ett misstroende mot Freivalds direkt, men fick nej från miljöpartiet, och beslöt då att avvakta KU-förhören.

Men uppgörelsen tolkas i dag olika av de fyra partierna. Anna Grönlund-Krantz säger att det inte var underförstått att man nu efter KU-utfrågningar ska rikta in sig just på Freivalds. Kristdemokraternas Stefan Attefall håller med folkpartiet. Han anser att UD:s ansvar minskat i jämförelse med statsrådsberedningens efter KU-utfrågningarna.

– Vi har inte låst oss. Katastrofkommissionen betonade att Persson inte gjort tillräckligt före tsunamin, nu har Perssons roll i diskussionen om bristerna under de kritiska första dygnen ökat. Den stora frågan är ju vad statssekreterare Lars Danielsson sa till Persson och vad statsministern därmed visste, säger han.

När borgerliga företrädare i allt högre grad riktar in sig på statsministerns ansvar höjs också insatserna för en misstroendeförklaring. Finns det en majoritet för ett misstroende mot Persson tvingas hela regeringen avgå.

Miljöpartiets riksdagsgrupp är enig om att hålla samman i frågan. Språkröret Peter Eriksson är positiv till en omröstning mot Freivalds, men negativ till en mot Persson.

Peter Eriksson tvivlar, precis som Dagens Nyheters ledarsida, på att det kommer att bli någon misstroendeomröstning överhuvudtaget.

– Frågan är om de borgerliga kommer att väcka misstroende. Jag är inte säker på att de gör det. Det har blivit så mycket taktiserande, och det är så pass nära valet att de kanske gör bedömningen att de inte tjänar på det. De lyckades inte bli överens före jul och det är väldigt oklart om de är överens nu, säger han.

Moderaterna och centerpartiet anser, till skillnad från sina allianskamrater, att Freivalds ansvar inte har förändrats under KU-förhören. De är, precis som i höstas, inriktade på ett misstroende mot utrikesministern och kastar tillbaka den heta potatisen i miljöpartisternas knä.

– Allt talar för att det blir ett misstroendevotum. Det troliga är att alliansen väcker frågan. Sedan kan man utgå ifrån att Persson gör allt för att skrämma skiten ur miljöpartiet, säger moderaternas Mikael Odenberg.

Skulle ett misstroende genomföras finns en hel del i den upphetsade debatten att ta hänsyn till för de inblandade partierna. Miljöpartiet riskerar att förstöra relationerna till regeringen. Göran Persson kan följa statsvetarprofessorn Leif Lewins råd att avgå självmant för att öka möjligheterna att vinna valet. Moderaterna, centerpartiet och kristdemokraterna måste ta i beaktande att de även krävt vårdminister Ylva Johanssons avgång.

Dessutom har riksdagen två politiska ­vildar, de avhoppade vänsterpartisterna ­Karin Svensson-Smith och Gudrun Schyman. Utan deras stöd kan borgerligheten och miljöpartiet bara nå en bräcklig majoritet, där en rösts bortfall skulle vara förödande.

Svensson-Smith, som nu deltar i miljöpartiets riksdagsgrupp, säger att hon troligen kommer följa sitt nya partis linje. Schyman däremot tvekar fortfarande.

– Jag bestämmer mig först efter att KU kommit med sitt betänkande, säger hon.