Persson i kapp och förbi Reinfeldt

Text:

Moderatledaren Fredrik Reinfeldt har i flera undersökningar den senaste månaden åtnjutit större förtroende än statsminister Göran Persson.

Men enligt en opinionsundersökning som Fokus har beställt av Gallup vill 41 procent av svenska folket att Göran Persson ska fortsätta som statsminister. Han leder dock med minsta möjliga marginal – bara en procent skiljer honom från motståndaren Fredrik Reinfeldt som får 40 procent av de tillfrågades förtroende. 19 procent av de tillfrågade vet inte vem av de två de helst skulle vilja se som regeringschef.

Om stockholmarna fick välja skulle Fredrik Reinfeldt vinna överlägset – han får 60 procent mot 28 procent för Göran Persson. Men i resten av landet vill folk ha Göran Persson som statsminister – och stödet för honom blir tyngre ju längre norrut man kommer. Mellan könen råder små skillnader i bedömningen av vem som är bäste mannen att leda landet.

Fredrik Reinfeldt drar något fler manliga röster – han får 43 procent mot 42 procent för Göran Persson – medan 40 procent av kvinnorna föredrar Persson mot 38 procent för Reinfeldt.
Fler kvinnor är alltså osäkra eller skulle föredra någon helt annan. Beträffande åldersgrupper tycks Reinfeldt gå hem både i den yngre medelåldern, åldrarna 25–50 år, och bland de äldsta. Persson hålls i stället högt bland ungdomar och övre medelåldern, 50–65 år.