Jan Scherman: »I Idol skulle jag nog vara Kishti«

Text: Lisa Bergman

I veckan sålde som väntat norska Schibsted sin ägarandel i TV4. Samtidigt har fyrans flaggskepp »Idol« återigen kritiserats. Jan Scherman är vd på veckans hetaste medieföretag.

Hur reagerade du på kritiken mot »Idol«?

– Jag tycker att de tar i så att man inte hör vad de säger. När jag blir kallad för gubbjävel och mobbare har jag svårt att ta kritiken på allvar. Mobbning är för mig ett verkligt problem. Det här är något helt annat – en tävling där spelreglerna är klart uttalade och alla vet vad de ger sig in på från början. Jag tycker självfallet inte att höga publiksiffror kan rättfärdiga vilka program som helst, men man kan inte heller säga att de är oväsentliga.

Vilken sorts förnedrings-tv platsar inte i TV4?

– Det är kanske inte så många som kommer ihåg »Förlåt mig« men där tycker jag att det blev en närgångenhet som gick över gränsen.

På vilket sätt bidrar TV4 till att tv-utbudet inte ska bli så utslätat?

– På ett år har vi gått från sju nyhetssändningar till över tjugo, »Kalla fakta« har haft en lång och bra period med många avslöjanden och nästa år kommer det fler program på det samhällskritiska området samt en stor ny dramasatsning. Dessutom har vi en expansiv lokaltv-verksamhet som bidrar till att öka vårt utbud.

Vad tittar du själv på?

– Jag tittar väldigt mycket på tv. »Kalla fakta«, nyheter. Jag älskar »Hey Baberiba«. Sedan tittar jag också på »Idol« – jag tycker att det är väldigt spännande.

Hur påverkar förändringarna i TV4:s ägarförhållanden er verksamhet?

– När Schibsted kom in i bilden fick vi en bra ägarbalans med två kompetenta medieägare och en riskkapitalist – en bra blandning som också består fram­över. Dessförinnan rådde ett konstant kaos med ägare som kom och gick, och där MTG gjorde allt för att göra livet svårt för tv-verksamheten.

Schibsted var bara ägare i TV4 två år innan de sålde sina aktier med rejäl vinst. Vad säger det om den nordiska mediemarknaden?

– Affären säger kanske inte så mycket om marknaden eftersom den kan utvärderas ur två aspekter. Den första gäller om Schibsted kortsiktigt lyckades tjäna pengar – och det råder det inga tvivel om att de gjorde. Den andra aspekten är lite mer besvärande för Schibsted; de ville ta över TV4 och misslyckades totalt med det. Bonniers valde å sin sida att ta strid för att behålla sin maktposition i företaget. Och Bonniers kan man väl inte beskylla för kortsiktighet, möjligtvis för långsamhet.

Marita Ulvskog var snabb med att varna för maktkoncentrationer inom medievärlden – hur reagerade du på det?

– Jag tycker att hon var extremt mild i sin kritik den här gången, vilket förvånade mig. Men hon sa samtidigt att affären inte är bra för TV4 – så hon får gärna komma hit och förklara varför, för det är jag jätteintresserad av att få veta.

Du vill att TV4 ska få sända mer reklam – varför det?

– Den konkurrensfördel vi hade från början med att kunna sända i marknätet är snart reducerad till noll och intet. Därför är det orimligt att vi inte ska kunna konkurrera på lika villkor med andra kommersiella kanaler.

Vad gör TV4 för att anpassa sig till digitaliseringen?

– Vi har startat nya kanaler därför att vi måste finnas på betal tv-marknaden. Det pågår ett stort investeringsprogram för hela vår nätverksamhet för tv i mobilen, video on demand och så vidare. Det är vårt sätt att rusta för den hårdnande konkurrensen – att satsa på mångfald, bredd och kvalitet.

Hur skulle det gå för dig i »Idol« tror du?

– Jag skulle nog bli en sådan där extremt populär nedladdningsvideo av någon som gör bort sig. Jag har faktiskt funderat på att ställa mig där i kön med peruk och gå in och provsjunga – jag kanske gör det nästa år. Om jag var med i juryn skulle jag nog vara Kishti, tror jag. Hård men rättvis, intensiva känslouttryck, en tår ibland och lite raseriutbrott.