Världens dyraste krig

Text: Sophie Becker

För drygt fyra år sedan, strax före kriget i Irak, satt ekonomer och presidentrådgivare och försökte räkna ut vad ett krig skulle kosta. En av president Bushs rådgivare, Larry Lindsey, tog i och kom fram till 200 miljarder dollar i totalnota. Alldeles för hög siffra, tyckte det amerikanska försvarsdepartementet, Pentagon, och Lindsey fick sparken.

Ekonomen William Nordhaus från Yale-universitetet, känd för att prissätta saker som inte har marknader, uppskattade vid samma tidpunkt kostnaderna till närmare 750 miljarder dollar över tio år.

Och hur blev det? Sedan kriget inleddes har det kostat USA totalt nästan 380 miljarder dollar. Och utgifterna ökar allt snabbare. För år 2007 har 70 nya miljarder dollar redan godkänts av kongressen, och administrationen kommer att begära ytterligare 100 miljarder. »170 miljarder dollar är en enorm summa – även i Washington«, säger Steven Kosiak, expert på försvarsbudgetfrågor vid den oberoende tankesmedjan Center for Strategic and Budgetary Assessments i Washington DC.

Men även om summorna är enorma är de långt i från krigets verkliga kostnader. På senare tid har ekonomer försökt räkna ut de egentliga kostnaderna för Irak-kriget genom att inkludera effekter såsom ökat oljepris, utbetalningar till framtida krigsveteraner och räntebetalningar på en allt större statsskuld.

En av dem som gett sig in i räkneleken är Nobelpristagaren i ekonomi, professor Joseph Stiglitz. Nobelpristagaren, som är uttalad motståndare till kriget i Irak, har tillsammans med Harvardprofessorn Linda Bilmes kommit fram till att krigets verkliga kostnader överstiger två biljoner dollar, det vill säga två tusen miljarder dollar. Exempelvis kommer flera hundra miljarder dollar behöva betalas ut i ersättningar av olika slag till krigets veteraner. Att oljepriset stigit kraftigt sedan 2003 spär på den amerikanska krigsnotan, direkt via bränslekostnader men också indirekt genom att bromsa upp den ekonomiska tillväxten.

En annan variant på räkenskaper gör Scott Wallsten, ekonom på American Enterprise Institute, en konservativ tankesmedja i Washington DC. Han uppskattar vad kriget i Irak kostar alla inblandade länder, inklusive Irak självt, drar sedan av »vinster« med kriget såsom uteblivna kostnader för upprätthållande av sanktioner och upphörandet av Saddam Husseins regim och landar på en biljon dollar fram till år 2015.

Men även om ekonomerna försöker räkna med alla olika indirekta kostnader som kan hänföras till kriget så återstår en stor okvantifierbar kostnad.

»Det handlar om kostnader i form av förlorad respekt i världen«, säger Linda Bilmes till Fokus. Hon nämner också militär utmattning och nedsatt beredskap att hantera ett hot på amerikansk mark. »Och det är de kostnaderna som ökar snabbast.«