Maud Olofsson: »Energin har varit för billig«

Behovet av energi ökar, koldioxidutsläppen ska minska och vi har ett folkomröstningsresultat som säger att kärnkraften ska fasas ut. Hur går kalkylen ihop?

– Jag tror på energibesparing. Vi kan effektivisera produktionen, bli mer medvetna som konsumenter, ha ett annat bostadsbyggande. Bara inom basindustrin skulle vi kunna få 100 terrawattimmar om vi tog tillvara den spillvärme som finns. Det är gigantiska mängder energi som vi inte använder.

Finns det något land i världshistorien som lyckats spara så mycket energi ?

– Nej, eftersom energi har varit för billig har ingen brytt sig om det. Det är sanningen.

Men grundproblemet kvarstår. Klimatkrisen accelererar snabbare än experterna tidigare trott. Hur går kalkylen ihop på kort sikt?

– När det gäller det förnybara så är det ju inom vindkraft och fjärrvärme det händer mest just nu. Även om jag också ser att vågtekniken växer i Europa, och soltekniken skulle vara viktig att få fram för att kunna utnyttja alla soltimmarna i Afrika.

Men inte ens Lars Wrangensten på Elforsk tror att det går att öka vindkraften till 2020 med så mycket som behövs enligt Energimyndigheten.

– Det är klart det är en jätteutmaning. Jag är inte experten här. Men man har ju sagt i 35 år i Sverige att vindkraften inte kan spela roll, samtidigt som det skett en jätteutveckling i Tyskland och Danmark.

Kan du tänka dig att i lag kräva att alla nybyggda hus ska ha någon form av solpaneler?

– Vi tittar på det. I grunden är fri marknadsekonomi det bästa sättet, men vi måste öka medvetenheten hos fastighetsägarna.

Kan du tänka dig att bygga vattenkraftverk i ytterligare en älv?

– Nej.

Flera experter i vårt reportage talar om att kärnkraft är den enda effektiva vägen att få fram energi som inte släpper ut koldioxid på kort sikt.

– Ja, många hävdar ju nu att kärnkraften ska lösa detta. Men EU och FN pekar på energieffektivisering och förnybart även på kort sikt. FN och EU ser inte kärnkraften som lösningen. Vi har kommit överens på EU-nivå om vad vi ska göra och där är det effektivisering och förnybart som gäller.

Så det ska du slå Jan Björklund i huvudet med?

– Jag konstaterar att den svenska regeringen ställt sig bakom EU:s uppgörelse.

Fredrik Reinfeldt talar också om fler reaktorer.

– Hela regeringen har ställt sig bakom EU:s uppgörelse.

Men går det stoppa kärnkraften? Dess lobbyister är ju väldigt framgångsrika i dag?

– Jag vill ha mindre konflikt och mer samling. Jag har bestämt mig för att skapa mindre konflikt i det här. Det är min ambition.

Men i dag bygger vår energiförsörjning på vattenkraft och kärnkraft. Till 2010 är regeringen överens om att varken öka eller minska antalet kärnkraftreaktorer. Hur ska det gå att undvika konflikt efter det?

– Jag tycker vi behöver ett tredje ben att stå på. Det är det förnybara jag tänker på då. Vi behöver lägga till det till de två ben vi har.

Du säger lägga till. Vi ska alltså behålla de två benen och lägga till ett tredje?

– Ja, ska vi inte fasa ut något måste vi fasa in något i stället. Fram till 2020 kommer vi ha de här tre benen.
Men du säger att vi inte ska ersätta kärnkraften med förnybart?

– Inte ens de värsta kärnkraftsmotståndarna har ju sagt att vi bara kan stänga utan att tillföra något. Jag tror att vi behöver mer samling i mitten och tre ben att stå på i framtiden.

En miljödebattör säger till Fokus att regeringen mest siktar på kärnkraft och »överhuvudtaget inte har några visioner om framtida energiförsörjning«.

– Då har den personen vare sig följt de förslag vi lagt eller den utvecklingen som skett.

Det är Lennart Daléus, din företrädare som centerpartiledare, som säger så.

– Men han måste se vad vi faktiskt gör. Det är min uppmaning till honom. Fakta talar sitt tydliga språk.

Text: Torbjörn Nilsson

Toppbild: scanpix