Här skolas Kinas politiska elit

Text: Caroline Puel

Foto: Imagine China

Bakom en jättebyggnad av stalinsnitt på vägen mot det världsarvskyddade Sommarpalatset i Beijing gömmer sig en både mytomspunnen och hemlighetsfull institution: det kinesiska kommunistpartiets centralskola. Den makt och det inflytande som döljer sig innanför murarna får både Europas och USA:s elituniversitet att blekna i jämförelse.

För 20 år sedan fick den klumpiga och dystra byggnaden Beijings studenter att sänka blicken i skam över den ideologiska verksamheten som ägde rum där. De drömde om frihet, om ett nytt liv i väst, om att omdana det kinesiska samhället. Men i dag har kommunistpartiets skola på många sätt anpassat sin undervisning till globaliseringen. Många unga kineser drömmer om att en dag få tillträde till denna institution – den är en biljett till landets politiska elit. Men en sak har inte förändrats: utländska studenter är fortfarande inte välkomna.

Att som utlänning få tillträde till det allra heligaste är inte helt enkelt, även om man bara är besökare. Väl förbi säkerhetsvakterna, järnstängslet och de nitiska kontrollanterna som måste vara helt säkra på att besökaren verkligen godkänts av myndigheterna, så vecklar campus ut sig bakom den stora huvudbyggnaden.

En stor park, en liten sjö och ett tiotal byggnader. Men inte ens inne på området beblandar sig de kinesiska studenterna med varandra i någon större utsträckning. De är grupperade efter sin ställning. Ett studenthem är reserverat för provinsguvernörer, ett annat för chefer i de statligt ägda företagen. Att få besöka undervisningssalarna eller prata med studenterna är inte att tänka på. Totalt finns här 1 400 elever, de flesta i 40-årsåldern. Endast 15 procent är kvinnor.

– Partiets centralskola skiljer sig från andra kinesiska universitet. Det krävs en examen, arbetslivserfarenhet och organisations- och management-vana för att kunna bli antagen, förklarar Chen Guoji, som är chef för avdelningen för externa relationer, när han tar emot på sitt lilla kontor.

Med andra ord så har de flesta av studenterna redan ägnat tio år av sina liv i kommunistpartiets tjänst, ofta på en chefsposition. Endast en procent av de antagna till centralskolan är inte medlemmar i partiet. Unga, lovande talanger som inte är medlemmar skickas i stället till andra ideologiska institut som inte är lika högt rankade.

– Att studera vid Partiets centralskola är ett säkert sätt att befordras. Alla partitoppar har utbildats här, förklarar Zhao Liwen, vice studierektor. Han bär svart kostym och har ett insjunket ansikte.

Partiföreträdare på både nationell och lokal nivå behöver ha genomgått minst en tremånadersutbildning här för att ha en chans att klättra i karriären. Det är förstås även ett smidigt sätt för partiapparaten att försäkra sig om att nyckelpersonerna får en korrekt ideologisk bakgrund. Utbildningen innefattar först och främst klassisk marxistisk teori enligt Marx, Lenin och Mao. Skolan undervisar också i reformatören Deng Xiaopings mer samtida »marknadssocialism« och Jiang Zemins ideologiska arv, samt den nuvarande ledaren Hu Jintaos motto om »social harmoni«. Därutöver tillkommer internationella studier.

– Studenterna får ta del av den allmänna visionen för Kinas och hela världens utveckling genom studierna i internationella relationer, vetenskap, ekonomi, militärstrategi samt minoritets- och religionshistoria, säger vice studierektor Zhao Liwen.

– Det är absolut nödvändigt att de som styr är hängivna det kinesiska folket, säger Chen Guoji.

Ett sätt är att låta studenterna vid elit-universitetet reflektera kring verkliga fall, som det med den tidigare guvernören i Guizhou, som dömdes till döden för korruption. Zhao Liwen berättar att en viktig del i utbildningen går ut på att upplysa adepterna om partiets ideologiska utveckling och det prioriterade problemet med Kinas sociala orättvisor.

Kommunistpartiet insåg tidigt vikten av att ha en egen utbildningscentral. Den allra första skapades i Ruijin (Jiangxi) 1933, bara elva år efter att det kinesiska kommunistpartiet bildades. Högsta chef är alltid partiledaren, antingen den befintlige eller den tillrädande. Mao och den nuvarande presidenten Hu Jintao har båda haft uppdraget. Sedan i fjol heter den högste chefen för skolan Xi Jinping.

För bara en månad sedan utsågs han till vicepresident i Kina. Xi Jinping är också ytterst ansvarig för de olympiska spelen i Beijing. De tunga posterna som han tilldelats tyder på att han är den trolige efterträdaren till Hu Jintao på presidentposten.

Regimens dröm om att ha välintegrerade partiföreträdare är en del av gammal och välutvecklad kinesisk tradition. Det finns omkring 3 000 skolor som opererar direkt under kommunistpartiet ända ner på regional nivå. Unga, lovande elever kommer sedan till skolorna i Beijing där de övervakas av centralkommittén som alltid är på jakt efter nya stjärnskott.

Kommunistpartiets centralskola har sedan år 2000 gjort stora satsningar på att förbättra kontakterna med utlandet. De klarast lysande stjärnorna skickas till universitet utomlands, i USA, Japan, Sydkorea, Singapore, Spanien och Italien. Och mäktiga politiska höjdare har varit där för att tala, som EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso.

– För att vi ska kunna se stort in i framtiden, för att förstå vårt land och världen utanför, är det nödvändigt att ta sig tid att blicka ut och att reflektera. Det är precis det vi gör här, vi försöker förstå de styrelseskick som finns i andra länder, förklarar Chen Guoji, och fortsätter:

– Och vi här i Kina har bra mycket bättre koll på omvärlden än vad den har på oss.

Översättning och bearbetning: Anna Ritter

Läs mer på fokus.se om: Hårda tag i Kina, Kina på svenska universitet, Kinas återupprättelse.