Skapa konto

Skapa konto
Förnamn är ogiltigt
Efternamn är ogiltigt
Lösenord är inkorrekt
Lösenord och bekräftat lösenord stämmer inte överens

Du måste godkänna användarvillkoren
Redaktionsbloggen

Grön ambitionsdipp. Eller?

Från att sträva efter att vara ”det ledande företaget ” ska Vattenfall nu bara vara ”ett av de bolag som leder utvecklingen”. Energijätten har fått nya direktiv från regeringen.

Vattenfalls strategiska inriktning har nu fått sig en översyn. Energiminister [[Maud Olofsson]] betonar att ”Vattenfall ska fokusera på lönsamhet, hållbar energi och varumärket”.

Så här formulerar hon de nya målen i skrift:
”Vattenfalls uppdrag ska vara att generera en marknadsmässig avkastning genom att bedriva energiverksamhet så att bolaget tillhör ett av de bolag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion. ”

Det här gäller nu:
”… inom ramen för kravet på affärsmässighet vara det ledande företaget i omställningen till ett ekologiskt och ekonomiskt uthållig svensk energiförsörjning”.

Det ÄR ju onekligen en smula schizo att få ihop kravet på att vara ledande inom omställning till grön energi och samtidigt dra in maximalt med stålars till statskassan. Kanske kan det bli lättare nu när Vattenfall inte längre behöver vara bäst på det där med grön, ekologisk, miljömässig omställning. Eller hur man nu formulerar det.

Faktum är att dubbelheten i allra högsta grad finns kvar. Som Fokus visade i reportaget om Vattenfall i nummer 5 i år var ju just de dubbla budskapen huvudorsaken till storbråket i bolaget och haveriet i den högsta ledningen som exploderade före jul.

Läs själva proppen här. Direktiven klubbas på stämman den 29 april.

Läs nästa artikel
Video: Read Proof Sharing

Nu lanserar Fokus ”Read Proof Sharing” – ett nytt sätt att dela med sig av nyheter på.

KrönikaInrikes/utrikes
Prenumerera