Skapa konto

Skapa konto
Förnamn är ogiltigt
Efternamn är ogiltigt
Lösenord är inkorrekt
Lösenord och bekräftat lösenord stämmer inte överens

Du måste godkänna användarvillkoren
Tio frågor

»Sverige går motströms«

Statsminister Fredrik Reinfeldt, snart inne på sitt femte år vid makten, förbereder sitt traditionella jultal den 20 december. Först summerar han som vanligt året i Fokus.

Vad är du mest stolt över under 2010?

– Att alliansen fick förstärkt väljarstöd i valet.

Din första regering valdes på löftet att bryta utanförskapet. På vilken grund ­valdes din andra regering?

– Jag tror att vi valdes på grund av god skötsel av svensk ekonomi, krishantering och att vi har börjat bryta ner det omfattande stora svenska utanförskapet, alltså att fler människor ska komma ifrån ersättningsförsörjning långt från arbetsmarknaden in i eget arbete eller åtminstone insatser som ska möjliggöra ett eget jobb.

Efter självmordsbombningen i Stockholm, i diskussionen om islamistisk terrorism, har du sagt att »det finns utanförskapsmiljöer i Sverige där radikaliseringen växer«. Vad menar du med det?

– Jag menar inte geografiskt avgränsade miljöer, utan miljöer där värderingar som är antidemokratiska, våldsglorifierande och religiöst extremt lagda står emot det som är merparten av svenska folkets uppfattning – ett stöd för demokrati, öppenhet och frihet. Jag tycker att det är en viktig slutsats. En del av den radikalisering som sker bland framför allt unga män, sker i utanförskapsmiljöer hos personer som är födda i Sverige. Det har vi anledning att fördjupa vårt kunnande i.

I valrörelsens slutspurt uppmärksammades en blogg där en kvinna skrev om sin mamma som var sjuk men ändå inte fick sjukförsäkring. Hur reagerade du när du hörde talas om den?

– Som i många enskilda fall så kan man i hjärtat känna att det här är personer som är utsatta för en svår prövning, men jag tänkte också på mitt ansvar att ha respekt för grundlagen. Att vi inte får kommentera eller styra i enskilda fall.

Vilken nyhetshändelse – utom valet – har påverkat dig mest i år?

– För mig har detta varit ett år mycket präglat av djup europeisk kris. Jag kan inte peka på en enskild händelse, det har snarare präglat hela året. Kanske i skarp kontrast till en allt bättre svensk utveckling. Jag tycker att det ibland har varit svårt att se den skillnaden växa och förklara den.

Efter valet gjorde ni en analys av att ni saknade majoritet i riksdagen. Hur har den analysen fallit ut?

– Vi är inte riktigt i mål ännu, men jag tycker att det har visat sig kunna fungera med ett breddat ansvarstagande i diskussionerna med miljöpartiet och också socialdemokraterna. Viktigast var kanske Afghanistanuppgörelsen. I veckan hade vi också en EU-nämnd, där socialdemokraterna biträdde möjligheten att få på plats en fördragsjustering för att möjliggöra en permanent krishanteringsfunktion inom den europeiska unionen. Så långt har det fungerat ganska väl.

Samtidigt var du irriterad när regeringen röstades ner i voteringen om sparkrav på regeringskansliet.

– Ja, jag invände mot beskrivningen att sverigedemokraterna, miljöpartiet, vänsterpartiet och socialdemokraterna kunde rösta igenom en permanent utgiftsminskning utan några konsekvenser. Jag tycker man ska vara ärlig i politiken. Om man tar bort 300 miljoner från vilken verksamhet det än månde vara ska man också vara ärlig och säga att det får konsekvenser. Det var det jag kände: man ska vara ärlig mot svenska folket.

Har främlingsfientlig­heten ökat under året?

– Jag tror att varseblivningen kring främlingsfientlighet har fått större omfattning till följd av sverigedemokraternas inträde i Sveriges riksdag och den omfattande rapporteringen kring detta. Men det ska ju jämföras med SOM-institutets mätningar där man snarare talar om det motsatta, alltså att kritisk syn på invandring minskar.

Vilket ord sammanfattar året för dig?

– Jobbtillväxt. Sverige går motströms. Vi har inte »jobless growth« utan just tillväxt av jobb.

Till sist, vad önskar du dig i julklapp?

– Det är välkommet med en upplevelse, eller något som dottern har gjort eller en påfyllning av strumpförrådet. Det är väl mina topp tre.

Läs nästa artikel
KrönikaInrikes/utrikes
Prenumerera