migration

Flyktingkris utan slut

Sveriges beredskap var god. Men Migrationsverket borde ha fått prioritera bättre för att ta emot alla asylsökande.

Hösten 2015 valde över 110 000 asylsökande att ta sig till Sverige.

Landets humana och generösa flyktingpolitik var en sedan länge välkänd magnet. De under en kort tid genomsläppliga gränserna in i EU och mellan EU-länder underlättade resan. Det som beskrevs som en flyktingchock var i själva verket kulmen på en utveckling som pågått i flera år.

Från 2012 syntes det tydligt i statistiken. Från en »normal« nivå på 25 000 asylsökande steg siffran till 44 000, året därpå till 54 000 för att 2014 nå 81 000, nästan lika många personer som ett rekordår under Balkankriget. När 2015 summeras hade 163 000 anlänt.

I förra veckan kom den tredje och hittills mest omfattande utvärderingen av vad som hände hösten 2015 (»Att ta emot människor på flykt«, SOU 2017:12).

Utredaren, Gudrun Antemar, lagman och chef för Stockholms tingsrätt, stod bredvid en sammanbiten inrikesminister Anders Ygeman och var måttligt, eller om man så vill, välavägt kritisk.

Vill du läsa hela artikeln nu?

Det här är ett utdrag från en artikel publicerad i ett nummer av Fokus. Om du vill få full tillgång till artikeln och hela tidningen digitalt, välj det alternativ som passar dig bäst.

Prenumerera på Fokus!

Fokus, 144 kronor per månad!