»Kopplingen mellan vaccin och autism försvinner aldrig«

Text:

Foto: Niklas Nyman

– Jag tror att Donald Trumps seger knäckte mig. Det blev en väckarklocka för hur illa ställt det är och hur omfattande vetenskapsmisstron är.

Vilken är den vanligaste myten folk sväljer?

– Det är svårt att säga men en sak som aldrig försvinner är kopplingen mellan vaccin och autism. Det grundar sig i en studie som publicerades 1998 i den anrika tidskriften Lancet. Senare försökte andra forskare, utan framgång, att replikera resultaten och det kom fram att det hade skett ett forskningsfusk. Då drogs studien tillbaka men skadan var redan skedd.

Vad är syftet med boken?

– Boken är ett verktyg till människor att granska information utifrån ett vetenskapligt sätt.

Kan du ge några tips på rak arm?

– Det finns flera grundläggande saker som är viktiga att hålla koll på.
1: Granska avsändaren, finns det några intressekonflikter? Exempelvis tenderar studier att gynna de som sponsrat forskningen.
2: Använd dig av flera källor när du ska granska ett påstående. Lita därför inte blint på en enskild expert eller en studie utan studera det samlade forskningsresultatet.
3: Leta reda på originalkällan. Ofta har det skett en visklek varpå resultaten från originalstudien förvrängts.

En klassisk sammanblandning är korrelation och kausalitet, i vilka fall är det vanligast?

– Att blanda ihop korrelation och kausalitet görs hela tiden. Ta ett resultat som visar på att de som äter frukost har ett lägre BMI. Vi har vi fått lära oss att frukost är den viktigaste måltiden under dagen och därför tenderar de som äter frukost att bry sig mer om hälsa än de som skippar frukosten. Det betyder att äta frukost och lägre BMI samvarierar (korrelerar) men behöver inte nödvändigtvis vara ett orsakssamband (kausalitet). Ett lägre BMI beror troligtvis på andra faktorer som forskningsstudien inte har kunnat isolera såsom livsstil och socioekonomisk status.