»Jag förstår att vår forskning ser dyr ut«

Text:

Bild: Pressbild

Hur ställer ni er till Dagens Nyheters publicering med rubriken »Professorer på konstnärlig högskola saknar forskarkompetens?«

– Det är sorgligt för artikeln bygger på en del faktafel, exempelvis står det att tre av nitton doktorandhandledare har disputerat när det rätta svaret är nitton. Vi har väldigt hög forskarkompetens i kollegiet och flera icke-disputerade professorer som innehar forskningsmedel från Vetenskapsrådet vilket betyder att de är bedömda som forskare. Vi har försökt skicka in två repliker som DN nekat att publicera.

Vår data visar att ni har den dyraste forskningen sett till medel genom antalet publiceringar – hur kommer det sig?

– Vårat sätt att publicera kan gestaltas på flera sätt och behöver inte vara skriftligt. Det kan lika gärna vara en konsert eller en föreställning. Publikationer av konstnärlig forskning, exempelvis doktorandernas avhandling, kallar vi dokumenterat konstnärligt forskningsprojekt och är godkänt av UKÄ. Jag förstår att det ser dyrt ut. Men då mäts inte allt annat som vi gör, andra former av expositioner och resultat från oss.

Kan en konsert eller föreställning alltså ingå i publiceringarna?

– Nej, om jag ska uttrycka mig drastiskt räcker det inte med att säga »det här är min forskning och så spelar jag en föreställning«. Man måste kontextualisera – »det här har jag undersökt, det har jag kommit fram till genom att göra såhär« och så vidare – annars blir det som vilken föreställning som helst. Men redovisning av insikter kan absolut ske i gestaltad form. Tänk vad många fler det kommer till gagn än att skriva en avhandling som dammar på en hylla i och med att vi har gestaltade resultat som når ut på ett annat sätt.

Varför har ni en bottenplacering vad gäller andelen lärare som har doktorsexamen?

– Vi utgår från högskoleförordningen när vi rekryterar och där står det tydligt på vilka grunder du kan bli professor eller lektor i konstnärlig verksamhet. Om du anställs på konstnärlig grund som lektor eller professor så prövas bland annat din konstnärliga och pedagogiska skicklighet. Sedan har vi lokala föreskrifter, till exempel ska du som professor ha en konstnärlig verksamhet på högsta internationella nivå. Så doktorsexamen är inte ett kriterium. Sju av tjugoen professorer är disputerade, jag är nöjd med balansen. För oss finns inget motsatsförhållande mellan kunskap erhållen via konstnärlig praktik och kunskap erhållen via akademisk examen. Vi har skapat en sammanhållen forskarmiljö bestående av olika kompetens och utbildningsbakgrund.

Professorernas jämställdhet är hög jämfört med andra – har den faktorn varit viktig för er?

– Det är alltid kompetensen som styr. Vår rekrytering går till så att vi har två externa sakkunniga som läser ansökningarna, och det har varit många kompetenta kvinnor som ansökt. Sedan är även det trubbigt och procenten blir missvisande: Vi har de som inte vill definiera sig som han eller hon utan som hen. Då blir det svårt för statistiken när något måste väljas.

Här kan du ladda ner och se alla topplistor i FOKUS högskolerankning!

***

LÄS FLER ARTIKLAR I ÄMNET HÄR:

LTU kan dra fördelar av att 1 000 miljarder ska investeras i norr till år 2040

Känsligt att ranka lärosäten

»Jag förstår att vår forskning ser dyr ut«

Här är Sveriges mest effektiva doktorsutbildning

Här är högskolorna som bäst möter studenternas behov 2021