Die dummen Schweden

År för år, decennium efter decennium, blev vi långsamt smartare. Åtminstone mätt med IQ-tester. Det var den nya zeeländska samhällsvetaren James Flynn som upptäckte förbättringen på i snitt tre poäng per decennium. Tillräckligt för att ett genomsnittligt barn av sina gammelfar- och morföräldrar skulle betraktas som ett geni. Vad det berodde på förblev ett debattämne. Bättre kost kanske, men IQ-resultaten ökade även under tider med ransonering och varubrist. Bättre utbildning och ett arbetsliv som stimulerade intellektuell utveckling var andra gissningar.

Nu är det dags att börja gissa åt andra hållet.

I en artikel i 2018 års första nummer av den akademiska tidskriften Intelligence, möjlig att läsa redan i dag, uppdaterar Flynn sin forskning. Det ser inget vidare ut för oss nordbor. Med början kring 1995 förlorar de nordiska ländernas befolkningar i snitt 6,85 IQ-poäng per generation, det vill säga under 30 år. Våra barnbarnsbarn kommer att framstå som idioter för oss, om vi fortsätter så här.

Det här är förstås statistik som genast får alla att rykta sina käpphästar. »En idiot kan ju fatta att det beror på invandringen«, är en kommentar som redan blommar i olika asociala media. Något ligger i det. Flynn konstaterar att tidigare forskning visat att hög invandring samvarierar med sjunkande IQ. Men han konstaterar också att invandringen till de nordiska länderna under mätperioden, som inte innefattar 2015, inte varit tillräcklig för att spela en viktig roll. Slående är också hur lika IQ-fallet är i de nordiska länderna, trots att invandringen varierar. De svenska mätserierna är kortast, eftersom vi lade ned mönstringen.

Vårt eländiga skärmberoende är säkert en annan hypotes som kommer att bli populär, när den växande dumheten ska förklaras. Där finns en del forskning att knyta an till, som Mats Holm skrev om här i Fokus i oktober. Flynn själv spekulerar i att arbetslivets förändring, särskilt att ökningen av andelen enkla servicejobb, med minimal intellektuell utmaning, kan vara en förklaring till den trista utvecklingen.

I USA fortsätter IQ att stiga. I större delen av Europa verkar intelligenskvoten ligga stilla. I Storbritannien finns en trend som också kan anas i ett par andra länder: de smartaste blir relativt sätt mindre smarta. Genierna är helt enkelt mindre geniala.

Det vore bra om vi skyndade att komma på vad vi gör för fel, innan till och med genierna blivit för dumma för att förstå det.

Text: