Varför är Wallström tyst om Kinas etablering i Lysekil?

Text:

Kinas planer på att etablera en hamn i Lysekil har rönt stor uppmärksamhet, särskilt med hänsyn till de säkerhetsmässiga riskerna för Sverige. Frågan hur kommunalt självstyre kan blockera invändningar från försvarsmakten är åter prioriterad. Försvarsministern har meddelat att balansen mellan nationens intressen och kommunernas måste ses över. En utredning pågår.

En mindre uppmärksammad invändning mot att Kina skulle komma att äga svenskt territorium och få kontroll över strategisk infrastruktur är diktaturens grava brott mot mänskliga rättigheter.

Utrikesminister Margot Wallström måste ta bladet från munnen. Wallströms engagemang för mänskliga rättigheter är uppmärksammat både här hemma och internationellt. Den socialdemokratiske ordföranden för Lysekil, Jan-Olof Johansson, och lobbyisterna bakom honom, har deklarerat att mänskliga rättigheter inte är en kommunal fråga. Även på regional nivå har politiker nu börjar ställa sig bakom projektet, till exempel Kristdemokraterna. Att en företrädare för KD välkomnar Kina är anmärkningsvärt. Senast i januari 2018 har kinesisk statspolis sprängt ytterligare en av kyrkorna i landet. Staten vill utradera kristendomen då den kan befaras påverka befolkningen i oönskad riktning. Det finns cirka 60 millioner kristna i Kina.

Läs mer: Sanningen bakom Kinas miljardinvestering i Lysekil

Ett av de grova brotten som Kinas stat konkret medverkar i är illegal handel med organ, tagna från dissidenter, fångar, Falun Gongs sympatisörer med flera. Svenska läkarförbundet har sedan två decennier arbetat för att uppmärksamma detta, senast i oktober 2017, och en motion om »Kinesisk Organhandel« bereds för närvarande i Sveriges Riksdag (Utrikesutskottets betänkande 2017/18:UU15). WHO och Human Rights Watch har genomfört noggranna undersökningar och konstaterar att handeln bedrivs i oförminskad takt, samt att Kina nu har ett program för att vävnadstesta 15 millioner Uigurer. Kinas ledare, bland annat Huang Jiefu, statens talesperson i frågor om organtransplantationer, ljuger om de rätta förhållandena, varför EU och andra befarar att man nu vill använda detta lilla folkslag som en organ-pol, i likhet vad man gjort med Falun Gong användare.

Att mot bakgrund av ovanstående inte ta ställning mot Kinalobbyns planer på en hamn i Lysekil öppnar för att kommunens och regionens inställning får stå oemotsagd, och därmed ökar sannolikheten för att projektet blir av. Kritiken av Kinas övergrepp mot demokratiska grundvalar och mänskliga rättigheter blir bara fraser, utan konsekvenser för diktaturen. Human Right Watch rapport 2018 varnar för en allt svårare situation i Kina, och pekar på en lång rad flagranta brott, inklusive tortyr och frihetsberövande av kritiker och publicister, förföljelse av folkgrupper och vedervärdiga förhållanden för arbetare i kinaägda verksamheter som koboltgruvor i Kongo-Kinshasa.

Läs mer: Västsvenska handelskammarens vd: »För många hamnar i Sverige«

Kina har under Xi Jinpings fem år vid makten ökat kontrollen över den egna befolkningen, och har nu också visat prov på att man genom investeringar och ägande av andra länders verksamheter försöker påverka opinionen till fördel för regimen, eller som i fallet Grekland och Ungern tvinga ledningarna att inte ställa sig bakom kritik av Kina och mänskliga rättigheter (EU). Margot Wallström har nu en möjlighet att sätta handling bakom sitt viktiga engagemang i dessa frågor, genom att även inkludera mänskliga rättigheter i besluten om Lysekil. Kommunledningen har redan visat att de inte bryr sig, utan välkomnar ”med stort intresse” Kinas planer.

Magnus Sederholm, läkare, gästprofessor i Peking 2014-2017