Kultur / kulturbloggen

Vådan av hen

Vem tar på sig att informera finnarna?

Blogg

Det har poppat upp en ny hen-debatt efter regeringens förslag om ny läroplan till förskolan, där det bland annat föreslås att ordet för flickor och pojkar i läroplanen byts ut mot barn och person (där det är applicerbart).

Dessutom kommer psykiatern Fokus krönikören David Eberhard om ett par veckor med en ny bok, ”Det stora könsexperimentet”, marknadsförd med meningen: ”Vad händer med barn som måste kallas hen och som inte får kallas flickor och pojkar på dagis?”

Med hen som slagord är Sverige enligt skriften på väg mot ”ett totalitärt genusparadis”.

Nu undrar jag bara: är finnarna informerade?

De finska männen, som enligt egen utsago är bra mycket karlakarligare än svenska, har ju i alla tider fått finna sig i att som pronomen kallas för ’hän’ – för övrigt ett ord som är nästan misstänkt likt det svenska nyordet. Kvinnorna då? Ja, de kallas ju ’hän’.

Det hela blir så mycket mer oroande av att finnarna i dagligt tal dessutom har en tendens att byta ut alla ’hän’ mot ’se’, som betyder ’den’. Finska kvinnor och män tvingas alltså inte bara in i ett helt könsneutralt pronomen, utan dessutom görs till vardags ingen skillnad på person och sak.

Kan Sida sända en genuspedagog?

#finlandssakärvår

Läs nästa artikel
KrönikaInrikes/utrikes
Prenumerera