Åsa Eriksson (S): »Vi kommer ha en regering innan jul«

Text:

Foto: TT

Hur var det att gå från kommunalpolitik till rikspolitik? 

– Det är ett annat sätt att arbeta. Som kommunstyrelsens ordförande är man ytterst ansvarig för allting och svårlösta problem, som andra inte kan eller vill hantera, skjuts uppåt. Under åren som kommunalråd bestod dagarna mycket mer av att fatta beslut, men jag var
också mycket närmare verksamheten. Det var lättare att påverka och som kommunpolitiker såg jag snabbare resultat av de beslut vi fattade. Som riksdagsledamot blir man inte påpassad på samma sätt då jag är en av 349. Å andra sidan kan vi påverka den långsiktiga
utvecklingen i den nationella politiken som ju är så otroligt viktig för kommunerna.

– Det gjorde mig ibland frustrerad som kommunalråd, att hur bra vi än gjorde på kommunal nivå fanns det beslut från riksdagen som vi bara hade att förhålla oss till. Nu får jag vara med och påverka det.

Är det någonting du saknar?

– Närheten till medborgarna som ställer krav på en är ett väldigt tryck. Så fort jag visade mig i Norberg hade folk synpunkter, ville berömma eller klaga och så är det inte alls längre. Men som riksdagsledamot, som tillbringar mycket tid i Stockholm, finns det en risk
att man fjärmar sig från människors vardag så jag jobbar hårt på att behålla de lokala kontakterna.

Du sitter i näringsutskottet, vilka är de viktigaste frågorna du vill jobba för?  

– Jag hade själv önskat att få sitta i näringsutskottet. Alla politiska frågor är viktiga och allt sitter ihop, men jag känner att jag har en passion för näringslivsfrågorna. Dels för att jag bor i en småföretagarbygd där väldigt många är enmansföretagare och entreprenörskap
är viktigt – det är på liv och död. Men också för att jag tycker att framtidsfrågorna är så otroligt intressanta; hur vi ska ställa om samhället med digitalisering, artificiell intelligens, hur ska vi ställa om kompetensförsörjningen. Det kittlar mitt intellekt
när jag får vara med och jobba med de frågorna.

Regeringsbildningen går, i alla fall i svenska mått mätt, väldigt trögt. Finns det viktiga beslut och reformer som inte borde få dra ut på tiden? 

– Ja, det behövs mer pengar till flera statliga myndigheter för att kunna jobba mer med omställningen. Om du frågar arbetsgivarna så är framtiden redan här och de saknar möjlighet att rekrytera rätt kompetens. Vi behöver mer pengar för att tillgängliggöra data, för det är i big data där vi kommer hitta många av framtidens innovationer. Däri känner jag mig frustrerad. Det är otroligt viktigt för alla olika politikområden att vi får en regering på plats. Jag brukar svara när människor frågar att min ambition är att få en S-ledd
regering i julklapp.

När har vi en regering? 

– Jag tror fortfarande att vi kommer ha en regering innan jul, men jag vågar inte säga något datum.

Du har sagt att du inte förordar en regering med S + M och du utesluter också ett samarbete med SD. Men vilka andra alternativ kan du tänka dig?

– Alla andra alternativ. Om vi kommer få en-, två- eller trepartiregering ska jag låta vara osagt. Fler än så tror jag inte att det blir, men jag är ju inte inblandad i förhandlingarna.

Politisk karriär: Medlem i S sedan valförlusten 2006.  Kommunstyrelsens ordf i Norberg 2011-17. Riksdagsledamot sedan dess.

Annan karriär: Utbildad SO-lärare. Utbildare och säljare på ett par olika IT-företag. Projektledare samverkan skola-näringsliv. Startade verksamheten i Södra Dalarnas Samordningsförbund 2005.

Ålder: 46 år

Familj: Sambo med Robert som är bonde och egenföretagare, två gemensamma barn och en vuxen bonusdotter.