Svep: Dubbelt stöd för KD

Text:

Störst utmaning i utsatta områden

Skolan är den största utmaningen i de områden i Sverige som polisen definierat som utsatta. Var tredje pojke i Sveriges utsatta områden klarar inte skolan, visar en nu rapport från organisationen The global village, som TT hänvisar till.

Dubbelt stöd för KD

KD får fördubblat stöd, visar SCB:s stora partisympatiundersökning. Här landar KD-stödet på 10,5 procent. Partiet är mest populärt bland dem som är 65 och äldre. Samtidigt är Moderaterna det parti som tappar mest stöd och landat på 16,9 procent.

Rekordlöner i Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningens medlemmar, som är över en halv miljon, har med sin medlemsavgift fått bekosta rekordhöga löner till Hyresgästföreningens rekryterare, visar Aftonbladets granskning. Som mest har en rekryterare tjänat omkring 1,4 miljoner på ett år. Enhets- och regioncheferna kan ha årslöner som uppgår till 1, 1 miljon kronor.

Slopad värnskatt sved mest

Slopad värnskatt var den mest smärtsamma konsekvensen av uppgörelsen med C och L, uppger statsminister Stefan Löfven i en intervju i SvD Perfect Guide. Samarbetet beskriver han dock som ett vägval för att ta ställning mot högerextremism. Löfven kallar värnskatten en »skattesänkning för de som har mest«.

Debatter: 

Tullverket måste få ökad befogenheter, som att ge Tullverkets tjänstemän rätt att stoppa fordon på väg ut ur landet. Det skriver riksdagsledamot Hampus Hagman (KD) på SvD Debatt. KD kräver att regeringen genomför det som riksdagen beslutat för att komma åt stöldligorna, framhåller han.

Det finns samband mellan hög utsatthet och arbetslöshet, skriver Ahmed Abdiraham, grundare av stiftelsen The global village och Järvaveckan, på DN Debatt. 

7,9 procent av boende i utsatta områden är öppet arbetslösa, jämfört med 3,1 procent i icke utsatta delar av landet. Var 18:e person i Sverige lever i ett så kallat utsatt område.

DI Debatt föreslår företrädare för sju lärosäten, sex arbetsgivarorganisationer och Sveriges ingenjörer en rad förslag för att främja livslångt lärande, bland annat att tillåta avdrag för investeringar i kompetens.