Svep: KD backar i opinionen

Text:

Foto: TT

Kristdemokraterna backar i SVT/Novus väljarbarometer jämfört med den senaste mätningen. Partiet backar i juni 2,3 procentenheter till 7,7 procent, vilket är den enda statistiskt säkerställda förändringen. I mätningen hamnar Liberalerna under riksdagsspärren.

En tidig opinionsmätning visade starkt stöd för Nyamko Sabuni och användes sedan för intern påverkan inom Liberalerna. Enligt Eskilstuna-Kurirens ledarsida användes mätningen för att visa på ett försprång för Sabuni, vilket bidrog till att sprida en bild av hennes framgångsvåg. L-veteranen Carl B Hamilton uppger nu för Dagens Opinon att han var en av finansiärerna till opinionsmätningen.

Flera socialdemokrater har uttryckt oro över att Nyamko Sabuni blir Liberalernas nästa partiledare och hur det kan påverka L:s samarbete med regeringen. Tidigare S-ledamoten Veronica Palm uppger för Sveriges Radio P1 Morgon att Sabuni som ledare innebär en ”ganska tydlig högersväng” för L, men tillägger att Sabuni för stunden kommer att hedra januariavtalet.

Debatter

Svenska utsläpp av växthusgaser orsakar lidande och försvårar möjligheten att samtidigt nå målen om utrotad fattigdom och begränsad klimatpåverkan. Ny forskning visar dessutom att koldioxidutsläppen redan orsakat allvarlig ekonomisk skada i låginkomstländer. Det är dags för Sverige att tackla klimatojämlikheten, skriver Robert Höglund, Oxfam på DN Debatt.

Betänkandet från Styr- och resursutredningen förordar reformer med potentiellt starkt negativa konsekvenser för forskningen kring medicin och vård. Betänkandet i väsentliga delar måste avvisas, skriver dekaner från landets samtliga medicinska fakulteter på SvD Debatt.

Preem vill i sin nya anläggning producera ett drivmedel av högsta miljöklass. Endast 4 procent av de utsläpp som härrör från Preems bränsle beror på raffineringen, resten kommer från de transportmedel som använder bränslet. Preem vill också visa att det går att lagra koldioxid, skriver Preems vd Petter Holland på Di Debatt.