Skapa konto

Skapa konto
Förnamn är ogiltigt
Efternamn är ogiltigt
Lösenord är inkorrekt
Lösenord och bekräftat lösenord stämmer inte överens

Du måste godkänna användarvillkoren
Inrikes / Politik

C-ledningens budskap inför stämman: Rör inte RUT!

Centerpartiet sitter på nyckeln när en omfattande skattereform ska genomföras enligt Januariavtalet. Partiet vill ha ett enkelt skattesystem med så få undantag som möjligt. Men RUT vill de inte röra.

När Centerpartiets stämma i Karlstad inleds på torsdagen är det i ett parti som mår rätt bra. Att partiet slöt upp bakom Januariavtalet verkar inte ha föranlett några inre konvulsioner i partiet vare sig före eller efter att det slöts. Opinionsmässigt ligger de runt nio procent, kanske med känning på mer. Undersökningarna visar att de hittat en ny kärnväljare i yngre kvinnliga yrkesarbetade i storstäderna. De flesta betraktar också Centerpartiet som de stora vinnarna på höstbudgetens innehåll. Och ingen skulle komma på tanken att ifrågasätta partiledaren Annie Lööf.

Men det finns en debatt som kommer på stämman som kan orsaka bekymmer: skatterna. I Januariavtalet sägs det att en omfattande skattereform ska genomföras. Men inget om när den ska ske, eller vara klar och vad den ska innehålla.

När Fokus frågade partiets ekonomispolitiske talesperson Emil Källström i samband med riksdagens öppnade svarade han att man nu samtalar om ”hur processen ska gå till” och att de skulle presentera nästa steg under hösten.

Men flera av de ledande partiföreträdarna tillhör den generation som i unga CUF-år pratade om platt skatt. Det gör de inte längre, men de pratar fortfarande om plattare skatter.

I ännu högre grad gör dagens unga centergeneration det, och det kommer de att markera redan under torsdagen på centerstämman.

Mest radikala är Centerstudenter som i en debattartikel i Dagens Industri i slutet av augusti dömde ut hela partiets skattepolitik:

”Lägger man ihop effekten av Centerpartiets mest profilerade förslag träder en osmickrande bild fram. Ständigt höjda tak för RUT- och ROT-avdragen, sänkt skatt genom 3:12-reglerna, en grön bilbonus och riktade momssänkningar summerar till ett mycket orättvist skattesystem.

Vinnarna blir den som äger sitt boende, köper dyra miljöbilar, äter på restaurang, har råd med både renoveringar och städhjälp samt lyckats bolagisera sin inkomst. Förloraren är den som har ett vanligt jobb med en vanlig lön, och som inte kan göra några avdrag eller ta ut någon utdelning”, skrev de.

Någon månad tidigare hade ungdomsförbundet CUF varit lika oresonliga mot Annie Lööfs Almedalsutspel där hon ville att Norrlands inland skulle få dubbelt grundavdrag. Ida Alterå, då blivande CUF-ordförande, beskrev det som ”ett riktigt dåligt förslag”. Nu genomförs det delvis genom skatteavdraget för landsbygdsbor som kommer i höstbudgeten.

Den unga centerpartisternas poäng är att man måste göra just det man lovade i Januariavtalet: en omfattande skattereform.

Men partistyrelsen är inte alltid med på noterna. På punkt efter punkt vill de ha kvar särlösningar när motioner till stämman vill ha bort dem.

LÄS OCKSÅ: Lunch med Ida Alterå – ny ordförande i CUF

Som om kravet att avskaffa ROT-avdraget och inte utveckla RUT-avdraget:

”RUT- avdraget och permanentandet av ROT-avdraget är två framgångsrika reformer som Centerpartiet bidrog till att genomföra. Partistyrelsen menar att dessa ska utvecklas, inte avvecklas”, svarar partistyrelsen.

Som om kravet att återinföra fastighetsskatten eller att införa en markskatt:

”Partistyrelsen anser inte att fastighetsskatten ska återinföras i sin tidigare form. Vad gäller flyttskatten har Centerpartiet redan, inom ramen för januariavtalet, drivit igenom borttagen ränta på uppskjuten reavinst”.

Som om kravet på en enhetlig kommunalskatt:

”För partistyrelsen är det kommunala självstyret och möjligheten att lokalt besluta om lokala angelägenheter något som snarare ska utvidgas, inte begränsas vilket partistyrelsen menar skulle bli konsekvensen av en enhetlig kommunalskatt enligt föreslagen modell. Partistyrelsen anser däremot att skatteutjämningen kontinuerligt behöver ses över för att garantera likvärdiga förutsättningar i hela landet”, svarar de.

Samtidigt säger man att utgångspunkten för en bred skattereform ska vara:

  • att skattesystemet ska vara enkelt och transparent med så få undantag som möjligt
  • att det ska göra så skattetrycket blir lägre
  • att Sveriges höga skatter på jobb och företagande måste sänkas samtidigt som skatteuttaget inom vissa områden ökar, exempelvis att finanssektorns andel ska öka.

Men de kastar samtidigt in en brasklapp:

”Väl motiverade undantag för en bättre fungerande samhällsekonomi kan fylla en viktig funktion”, läs RUT och ROT.

Men på en punkt öppnar de faktiskt för något ganska radikalt: Att se över ränteavdragen.

”Dagens skattesystem gynnar en snabbt ökande bostadsbelåning med en överhettad bostadsmarknad i många städer. Därför är det angeläget med en bred överenskommelse där bostadsbeskattningen ses över för att gynna långsiktig stabilitet. I en sådan överenskommelse är Centerpartiet berett att exempelvis se över ränteavdraget. Ränteavdraget gynnar i dag i praktiken en hög skuldsättning, vilket både riskerar att leda till skeva drivkrafter för den enskilde och problem för statsfinanserna på sikt”, skriver partistyrelsen.

Och om skatten på arbete sänks kan de rent av tänka sig att avskaffa 3:12-reglerna:

”Incitamenten att skatteplanera uppstår till följd av, internationellt sett, stor skillnad i skatt på arbete och kapital i Sverige. Centerpartiets bör vara att på sikt minska denna skillnad. Framförallt måste detta ske genom sänkt skatt på arbete. Väl där så delar Partistyrelsen motionärens syn om att 3:12-reglerna kan och bör avskaffas”.

LÄS OCKSÅ: Borgerlig baksmälla – om en sprucken allians

Läs nästa artikel
KrönikaInrikes/utrikes
Prenumerera