Svep: Så många fick stanna i Sverige efter flyktingkrisen

Text: Redaktionen

Foto: TT

Ny lag ska stoppa bilmålvakter

Det berättar infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) för TT.

– Ska vi komma åt problemet så måste vi kunna begränsa antalet bilar som en person kan äga, säger han.

Regeringen startar nu en utredning för att se hur en sådan begränsning kan se ut. Den ska vara klar i september nästa år.

Svingar vilt mot finanseliten

När Leif Östling skriver sina memoarer – efter att ha befunnit sig tre decennier i svenskt näringsliv – går ingen säker. Enligt DN får följande näringslivshöjdare sig en släng av Östlings slev: Percy Barnevik, Marcus Wallenberg, Svenskt Näringslivs förra vd Carola Lemne och Volvo Cars vd Håkan Samuelsson.

Granskning: Så många fick stanna efter flyktingkrisen

På nyårsafton 2015 hade enligt Migrationsverkets beräkningar 162 788 personer sökt asyl under året. Aftonbladet har granskat hur många som fick stanna i Sverige och kommit fram till att det bara var drygt hälften av de asylsökande.

DEBATT

”Skolverkets förslag att klassisk humaniora inte längre ska finnas med i kursplanerna är otidsenligt. Om förslaget går igenom kommer våra ungas attraktivitet på arbetsmarknaden att försvagas, matchningen på arbetsmarknaden försvåras och Sveriges konkurrenskraft försämras”, skriver Handelshögskolans rektor Lars Strannegård på DN Debatt.

”De som önskar ett system med anonyma vittnen bör rimligen också mena att sådana vittnesmål ska värderas högt. Men det är svårt att tänka sig att en svensk domstol kommer att resonera på det viset”, skriver Dennis Martinsson, doktor i straffrätt, på SvD Debatt.

”Brottsutvecklingen gör att vi står inför ett tydligt hot mot vårt lands själva blodomlopp. Färre kommer att satsa på företagande när priset är en hög hotnivå samtidigt som de vinster som eventuellt ändå skapas till stor del äts upp av kostnader för bevakning och skydd”, skriver Björn Rosengren, tidigare näringsminister, på Di Debatt.