Skapa konto

Skapa konto
Förnamn är ogiltigt
Efternamn är ogiltigt
Lösenord är inkorrekt
Lösenord och bekräftat lösenord stämmer inte överens

Du måste godkänna användarvillkoren
Aktuellt / Inrikes

Byggkostnaderna i Sverige ökar med 2,5 procent – redan högst i EU

Byggkostnaderna är höga i Sverige och de fortsätter öka. Sedan år 2000 har byggkostnaderna ökat med 76,6 procent. Under samma period ökade konsumentprisindex (KPI) med 28 procent

 

Sverige har högst byggkostnader av EU-länderna och otaliga utredningar har beskrivit problemet och kommit med förslag på lösningar. Ökad konkurrens mellan byggbolagen, ökad konkurrens i inköp av byggmaterial, att kommuner och andra markägare tar ut för höga markpriser är några saker som nämnts. Andra är att det behövs ett mer industriellt och standardiserat byggande.

Men även under 2019 fortsätter byggkostnaderna att öka, visar siffror som SCB redovisade i dag. Det som SCB, Statistiska centralbyrån, definierar som faktorprisindex för flerbostadshus ökade med 2,5 procent mellan februari 2019 och februari 2020.

Byggmaterialkostnaderna ökade med 2,5 procent mellan februari 2019 och februari 2020. Största ökningen i byggmaterialgruppen var järn och stål som ökade med 6,2 procent. Kostnaderna för vitvaror ökade med 5,4 procent och för elmateriel med 4,4 procent. Kostnaderna för golvmaterial steg med 3,5 procent.

Byggherrekostnaderna steg med 5,0 procent på årsbasis. Den främsta anledningen enligt SCB var att räntekostnaderna ökade med 14,4 procent.

I den sammantagna kostnaden för att bygga en lägenhet i flerfamiljshus ökar kostnaderna ännu mer sedan 2000 (se tabellen nedan).

LÄS OCKSÅ: Alla riksdagspartier är överens – vill se över bolånetaket

Läs nästa artikel
KrönikaInrikes/utrikes
Prenumerera