Jimmie Åkesson: Målet är att ta plats i en regering efter valet 2022

Text: Leif Holmkvist

Foto: TT

SD:s partiledare Jimmie Åkesson inledde sin pressträff med att tona ner reportrarnas förväntningar:

– Jag kommer inte att ge svar på frågor om vilka skarpa krav vi ställer, vilka statsrådsposter som kan bli aktuella eller vad eventuella avtal kan komma att innehålla. Det är för tidigt att redan nu ställa ultimativa krav.

Sedan betonade han att SD går in i valrörelsen med stor respekt för sina tänkta samarbetspartners:

– Vi tar regeringsfrågan på största allvar. Vi är beredda att visa kompromissvilja och respekt för olikheter. Vi ska göra allt vi kan för att vara en god samarbetspartner. Vi ska inte skapa oreda, utan vara en konstruktiv samarbetspartner när flera fasta händer behövs på rodret.

Därefter skärpte Jimmie Åkesson stegvis kraven på hur ett samarbete ska konstrueras:

– Ett samarbete på lika villkor ska ske utifrån respektive partis storlek. Statsrådsposter är inte ett självändamål, den politiska riktningen är det viktiga. Men att ingå i ett regeringsunderlag utan statsrådsposter ställer högre krav på samarbetet.

Helst vill SD se en majoritetsregering, där de också ingår:

– Sverige skulle vara förtjänta av en stark majoritetsregering efter tolv år med svaga minoritetsregeringar. Vi kan ju se nu hur illa det går om delar av regeringsunderlaget samtidigt ska vara opposition.

I en skriftlig överenskommelse vill SD se tydliga riktlinjer för några av partiets kärnfrågor, framhöll Jimmie Åkesson:

– Några ingångsvärden bör vara pensionerna, kriminal- och rättsfrågor, migration och integration samt ordning och reda och kunskapsförmedling i skolan. Vi är överens med Moderaterna och Kristdemokraterna i de flesta avseenden och det är en bra början.

Överenskommelsen ska också följas av en handlingsplan:

– En tydlig handlingsplan över inte bara vad, utan också hur en regeringspolitik kan genomföras innebär att vi kan hålla en hög reformtakt. En detaljerad överenskommelse kan bevakas och följas upp och det är ju extra viktigt om inte alla ingående partier sitter med i regeringen.

Partisekreterare Richard Jomshof berättade också om att SD stärker sin tjänstemannaorganisation för att kunna samarbeta och ingå i en regering:

– Vi ska också utbilda en äntringsstyrka om vi ska sitta i regeringen. Det är en signal till väljarna om att vi är förberedda.

Text: Leif Holmkvist

Foto: TT