Nya lagen som gör att Putin kan gå om Stalin i tid vid makten

Text:

Foto: TT

Rysslands president Vladimir Putin satte på annandag påsk sitt namn under en ny lag som gör det möjligt för honom att kandidera till presidentposten för ytterligare två sexårsperioder. Vladimir Putin valdes för första gången till president år 2000 och styrde i två fyraårsperioder. Hans allierade Dmitri Medvedev tog därefter över som president 2008 vilket kritiker ansåg att var Putins metod att kringgå det faktum att han inte hade rätt att sitta som president längre än två perioder i sträck.Medvedev undertecknade som president en lag som förlängde presidentens mandatperiod till sex år från och med följande president. Putin återvände till Kreml 2012 och blev omvald 2018. Enligt tidigare lag skulle Putin avgå som president när hans ämbetsperiod går ut 2024.

Men den nya lagen innebär att Putin har en möjlighet att sitta kvar i Kreml fram till 2036. Om Putin blir omvald till president två gånger till skulle han gå om diktatorn Josef Stalin som den ryska ledare som suttit längst vid makten sedan tsaren Peter den store. Var någonstans Putin till slut hamnar på listan nedan över Rysslands och Sovjetunionens sex slitstarkaste ledare återstår att se.

6) Josef Stalin, regerade i 30 år och 11 månader, mellan 1922 och 1953

I en endast drygt tre år ung, nybildad sovjetisk rådsrepublik utsåg det enda tillåtna partiet, Sovjetunionens kommunistparti, Josef Stalin till partiets ”generalsekreterare”. Posten innebar att han kontrollerade partiapparaten, hela flödet av dokument och alla utnämningar. Partiets strukturer började snabbt överlappa den nya statens. Kontrollen över partiet blev viktigare än alla administrativa poster inom statsapparaten. Och var Stalin själv som var arkitekt bakom detta system. När han dog, 74 år gammal, vårvintern 1953 hade han under 30 år styrt över jordklotets största landområde, raderat ut all opposition, vunnit ett världskrig och iscensatt ett inhemskt mördande av den egna befolkningen som saknar motstycke i världshistorien, även om Kina under Mao Zedong utmanar i absoluta dödstal och Kampuchea under Pol Pots Röda Khmer i relativa. Stalin förvandlade det på en gång fattiga bondelandet och den rika och stolta kulturnationen till ett modernt skräckvälde, en planekonomisk industrination och globalt fruktad supermakt med kärnvapen.

5) Michail Romanov, regerade i 32 år och 5 månader, mellan 1613 och 1645

Michail Fjodorovitj Romanov, mer känd som Mikael den förste valdes till tsar 1613 efter  en period som går inter namnet ”den stora oredan”, en tid med svår politisk, ekonomisk och social kris och en kollaps för den ryska staten, vilket fick den ryska adeln att sluta upp bakom den vid trontillträdet 16-årige Michail. Den nyvalde inledde med att skärpa livegenskapen i syfte att knäcka de revolterande bönderna, och ge friare spelrum åt adeln, bojarerna. Dessa såg till att tsaren, unge Michail, men i praktiken hans kontrollernade föräldrar, mamman Xenia Shestova och pappan Fjodor Romanov, senare känd som patriarken Filaret av Moskva, höjde skatterna. Michail var den förste regenten från ätten Romanov. Michail dog 49 år gammal i en sjukdom som inte kom att diagnosticeras.

4) Katarina den stora, regerade i 34 år och 4 månader, mellan 1762 och 1796

Katarina var kusin till Gustav III och såg Sveriges författning under frihetstiden som en garant för ett ryskt inflytande, och ville att den skulle bevaras men kunde  inte göra något åt Gustav III:s statskupp 1772, eftersom hon var upptagen av ett krig mot turkarna. Krig kom att bli ett av Katarinas eftermälen. Ryssland var när hon tillträdde en av många europeiska stormakter, men var vid hennes död kontinentens mest fruktade, en makt som då endast Napoleon tordes utmana. Katarina den stora blev beryktad för att hon gav Ryssland en ny riksindelning, en ny organisation av domstolsväsendet infördes, avskaffade tortyren och dödsstraffet, förbättrade finansförvaltningen, skolordningen, anlade hamnar och kanaler samt grundade städer. Hon var en upplyst despot. Hon såg till att kulturlivet blomstrade i Ryssland, och gifte sig och fick barn med Grigorij Orlov, men blev lika känd för sina många älskare. Orlov dumpade hon när denne var ute på en långresa. För att försöka få tillbaka henne gav Orlov henne en stor blåskimrande diamant, den numera berömda Orlovdiamanten. Potemkin och Platon Zubov blev mäktiga och inflytelserika sena älskare åt Katarina, innan hon 67 år gammal dog efter en stroke.

3) Peter den store, regerade I 42 år och 9 månader, mellan 1682 och 1725

Till skillnad från den förste Romanov, Michail, som kontrollerades av sina föräldrar under stor del av sin regenttid men ändå formellt var sitt lands furste, var tsar Peter samregent under sju år med sin halvbror Ivan, medan deras äldre syster Sofia, betraktades som den verkligen härskaren. Men  efter att själv ha gift sig lyckades Peter ta makten från sin syster och styrde den stora ryska saten fram till 1725 då han fick akut njursten och dog I sviterna.

2) Ivan den store, styrde  i 43 år och 7 månader mellan 1462 och 1505.

Kallades ”Envåldshärskare över hela Ryssland”,  son till en Moskvafurste, och gift med Zoe Paleologos, som var brorsdotter till den siste kejsaren av Bysans. Ivans den stores väg till makten tog fart när han 1480 vägrade att hyllan Khan Ahmed och därmed revolterade mot tatarernas styre. När han tagit makten över Ryssland ansåg han också att han hade makten över den ortodoxa kyrkan och var dess skyddsherre. Under hans regenttid erövrade Ryssland Novogorod, och Moskva blev huvudstad och den ortodoxa kyrkans centrum. Ivan vill göra Moskva till ett Rom, lockade till sig italienska byggmästare som fick i uppgift att omskapa Kreml. Ivan förde en expansiv utrikespolitik och hans anspråk på Östersjön ledde till konflikter med Sverige.

1) Ivan den förskräcklige, styrde i 50 år och 3 månader, mellan 1533 och 1584

Besteg tronen tre år gammal. Som åttaåring, hävdar historiker, var han en intelligent, känslig pojke och omättlig på att läsa böcker. Han hade snabb uppfattningsförmåga och blev för sin tid riktigt beläst. Han var också nyfiken på västvärlden, sensationellt i ett vid denna tid isolerat och slutet samhälle. Ivans tidiga regeringstid anses bland historiker vara hans ”goda” styre, då han utförde fredliga reformer och moderniseringar. Bland annat infördes 1550 en ny lagbok, som i stor utsträckning lade den dömande makten i händerna på folket genom att införa domstolar med jury. För det mesta ansågs han vara en förnuftig härskare som omgav sig med rådgivare från alla områden, inklusive jordbruket. Men när hans hustru Anastasia dog 1560 började det gå utför med hans mentala hälsa. Inom några år förvandlades tsaren till ett monster, bildade en vaktstyrka som har beskrivits som Rysslands första hemliga polis och som. Hans eftermäle är fortfarande föremål för ivriga diskussioner.

LÄS MER: Han är Putins stora skräck