Anhöriga till Estoniaoffer kräver medel till ny utredning: »Ska utreda sanningen«

Text:

Bild: TT

I brevet upplyser de anhöriga om att en internationell sanningskommission håller på att ta form. Och att kommissionen kommer att ledas av ett internationellt konsortium, bestående av juridisk expertis med erfarenhet från komplicerade utredningar, bland annat fartygshaverier. Den tekniska analysen, informerar SEA, kommer att utföras av internationellt erkänd teknisk expertis med koppling till universitet och med skeppsbyggarkunskap. Även anhöriga och överlevande knyts till kommissionen genom en referensgrupp.

Sanningskommissionens första uppgift blir enligt brevet att granska och övervaka myndigheternas arbete med att utreda det nyligen påvisade hålet vid ROV-filmning av vraket i september 2019.

– Vi utgår från att regeringarna i Sverige, Estland och Finland beslutar att undersöka hela vraket och havsbotten med dykare och avancerad teknisk utrustning och att kommissionen kommer att inbjudas att delta, berättar Lennart Berglund, ordförande i SEA för Fokus.

Vad ligger bakom beslutat att bilda en sanningskommission?

– Vi gick tillbaka till vad som hände 1994, när myndigheterna använde sig av en påstådd oenighet bland de anhöriga som ursäkt för att vända hela frågan om bärgning av kroppar och fartyg. Man använde sig av argument som ”hur man än gör blir många besvikna”, vilket var ett ganska märkligt påstående. Nu finns det nog ingen sådan möjlighet, att skapa opinion på det viset, men tendensen de första veckorna efter avslöjandet om ett hål i skrovet är likadan, och nu tänker vi vara med och få inflytande för att få reda på på sanningen.

LÄS OCKSÅ: »Gravfriden – inget hinder för att undersöka Estonia«

I brevet till regeringen skriver de anhöriga att kommissionen kan komma att utökas med expertis inom dykeri och avancerad marin teknologi.

– Vi kan även utöka med att anlita dykfartyg med avancerad utrustning för att utföra den tekniska undersökningen på haveriplatsen på uppdrag av regeringarna, och under deras överinseende, om så önskas.

Gravfriden kommer sanningskommissionen att förhålla sig till utifrån den internationella överenskommelse som Sverige har ingått med andra länder. Det är en överenskommelsen som förbjuder bärgning av kroppar och egendom, men inte undervattensaktiviteter för att utreda förlisningsorsaken.

– Sanningen om varför den svenska staten valt att lägga till mycket striktare förbud i den svenska lagen hoppas vi få vetskap om genom kommissionens arbete, säger Lennart Berglund.

För att administrera den Internationella Sanningskommissionen ansöker SEA om full ekonomisk kompensation från staten.

– Vi är tacksamma om regeringen skyndsamt kan fatta beslut i ärendet så att kommissionen kan börja sitt arbete.

LÄS OCKSÅ: Estoniakatastrofen: 852 döda – 0 har utkrävts ansvar

Kravet från anhöriggruppen sätter press på regeringen som i förra veckan också emottog ett krav på nya Estoniadykningar från den estniska regeringen. ”Identifiera skadans natur, när den inträffat och dess möjliga roll när färjan sjönk”, skrev utrikesministern Urmas Reinsalu i ett brev till Sveriges utrikesminister Ann Linde.

Den estniska regeringen har beslutat om fyra åtgärder som snabbt måste genomföras efter de nya uppgifterna om M/S Estonia:

• Klargöra hur Estonia ligger på botten och om det har rört på sig.

• Undersöka havsbotten i anslutning till fartyget.

• Undersöka eventuella hål i vraket.

• Undersöka när skadan kan ha uppkommit och hur den påverkat händelseförloppet

Samtliga åtgärder kräver nya dykningar på platsen.

Estland vill också ha en svensk kontaktperson på politisk nivå i frågor om utredning och efterfrågar att anhörigorganisationer är delaktiga i utredningen.

De estniska kraven är konkreta och tydliga. Det svenska svaret, redovisat i Aftonbladet genom inrikesminister Mikael Dambergs pressekreterare Per Strängberg  lyder:  ”Samarbetet mellan expertmyndigheterna i Sverige, Finland och Estland har inletts och vi har en mycket god dialog med våra finska och estländska kollegor”-

Hur uthållig den avvaktande svenska officiella reaktionen på de nya uppgifterna om ett hål i skrovet på Estonia, och på Estlands och svenska anhörigas krav på en ny och oberoende utredning blir återstår att se.

LÄS OCKSÅ: Estlands regering vill utreda katastrofen på nytt – sätter press på Stefan Löfven