Anna Kinberg Batras lapp – ett regelbrott?

Så säger reglerna om utlysning av statliga tjänster.

Text:

Bild: TT

Förra veckan frågades Stockholms landshövding Anna Kinberg Batra ut i TV4. Ämnet var förstås hennes famösa rekrytering av en nära vän till en hög chefstjänst på länsstyrelsen. Intervjun övergick snart i en diskussion mellan Kinberg Batra och utfrågaren Ulf Kristofferson om hur själva utlysningen av tjänsten hade gått till. Var det som landshövdingen hävdade ”en annons” som hade satts upp i länsstyrelsens reception? Eller var det snarare, som Kristofferson uttryckte det, ”en lapp”? Kinberg Batra påstod också under intervjun att tillsättandet hade skett enligt gällande regelverk, något som Kristofferson inte ifrågasatte. 

Men vad säger egentligen reglerna om tjänstetillsättningar i statsbyråkratin? Jo, anställningsförordningen (1994:73) lyder så här: ”En myndighet som avser att anställa en arbetstagare skall på något lämpligt sätt informera om detta så att de som är intresserade av anställningen kan anmäla det till myndigheten inom en viss tid”. Rutinerna för en anställning är därmed – kanske förvånande för många – ytterst en fråga om myndighetschefens omdöme och bedömning av vad som är ett ”lämpligt sätt”.  

Den numera rikskända anslagstavlan på länsstyrelsens kontor på Regeringsgatan i Stockholm finns i entréhallen dit man kommer utan att behöva ta sig igenom säkerhetsspärren. Man behöver heller inte anmäla sig i receptionen för att kunna se anslagstavlan. Däremot måste en jobbsökande gå in genom entrén för att hitta tavlan då den inte syns från gatan. Den som vill vara säker på att inte missa ett ledigt jobb måste således fysiskt besöka kontoret för att bli varse vilka möjligheter som bjuds.   

Fokus har sökt länsstyrelsens HR-direktör för att fråga om detta är det normala förfarandet vid tjänsteutlysningar. Efter upprepade försök återkommer en kommunikatör med svaret att ingen har möjlighet att tala med oss om detta och tillägger att Justitieombudsmannen (JO) utreder anställningarna.  

Att uppvisa dåligt omdöme är i sig inte brottsligt för en statstjänsteman, men vad som nu debatterats är alltså huruvida ”annonsen” eller ”lappen” på myndighetens egen anslagstavla var ett ”lämpligt sätt” att utlysa tjänsten.  

Så sent som i mars förra året fick Statskontoret kritik av JO då dess generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren hade handplockat en person till en chefstjänst och där JO:s utredning visade att den lediga tjänsten enbart hade lysts ut på myndighetens egen fysiska anslagstavla. Den gången satt ”lappen” uppe under fem dagar. Generaldirektören hade också kontaktat den person som sedermera anställdes och informerat om vakansen.  Enligt chefs-JO Erik Nymansson var detta inte ett lämpligt förfarande. "Det är främmande att tänka sig att utomstående söker upp myndigheters fysiska anslagstavlor för att få reda på lediga jobb", sa han när beslutet meddelades.

I beslutet heter det att ett ”minimum för att leva upp till kravet i anställningsförordningen” är att tjänsten publiceras” på en myndighets interna och externa webbplats”. Många gånger är inte ens annonsering på den egna sajten tillräcklig tillade JO och angav tre veckor som en lämplig ansökningstid.  

JO:s kritik till trots fick Annelie Roswall Ljunggren behålla jobbet på Statskontoret som hon fick av regeringen Löfven i juni 2018. Och i mars i år förlängde regeringen Kristersson hennes förordnande till utgången av nästa år.  Till saken hör att anställningen på Statskontoret var tidsbegränsad och att generaldirektören veterligen inte var nära vän med den anställde.

Den nu omdiskuterade tjänsten som planeringschef på länstyrelsen i Stockhom är en nyinrättad befattning som inte funnits tidigare och med en årslön på över en miljon kronor. Tjänsten tillföll Anna Borgs som var Moderaternas policychef under 2018 då Anna Kinberg Batra var moderat riksdagsledamot och före detta partiledare. Anna Borgs är gift med Martin Borgs som är Moderaternas nuvarande biträdande partisekreterare. Anna Kinberg Batra är gudmor till parets barn.    

Men Anna Kinberg Batras ledarskap ifrågasätts av andra skäl också. Hon gav en annan vän ett tidsbegränsat uppdrag som utredare under fyra månader med en månadslön på 90 000 kronor. Och för en tid sedan köptes den näst högsta chefen på länsstyrelsen, länsöverdirektör Åsa Ryding, ut från sitt jobb för mer än två miljoner kronor. Ryding har uppgett för DN att detta skedde mot hennes vilja. Dessutom har facket framfört synpunkter på arbetsmiljön på myndigheten under den sittande landshövdingen.

***