Bannlysa ryska medier okej enligt lagen

EU har förbjudit de ryska medierna RT och Sputnik från att sända i unionen. Bannlysningen är förenlig med svensk grundlag, menar bedömare. Frågan är om det är rätt metod?

Text:

Bild: TT

I början av mars beslutade EU:s ministerråd med anledning av kriget i Ukraina att omedelbart avbryta de sändningar som görs i eller som är riktade mot EU från de ryska medierna Sputnik och RT, tidigare Russia Today. Kanalerna har länge ansetts vara propagandaorgan för ryska staten, och EU konstaterade nu att de står under ”ständig direkt eller indirekt kontroll av myndigheterna i Ryska federationen”. Sändningsförbudet motiverade EU med att RT och Sputnik bedriver en desinformationskampanj mot unionen: Kanalerna förvrider fakta och manipulerar information för att förstärka den ryska destabiliseringsstrategin, och för att stödja angreppet mot Ukraina.

EU-minister Hans Dahlgren (S) sade i samband med bannlysningen att Sverige står bakom förbudet, men påpekade att man fick med en skrivning om att EU-medlemsländernas grundlagar var tvungna att respekteras. Journalisten Nils Funcke har skrivit ett flertal böcker om tryck- och yttrandefriheten i Sverige. I det här fallet sätts ingen grundlag ur spel, säger han. Varken RT eller Sputnik har redaktioner i Sverige utan sänds från utlandet.

– Det här är satellitsändningar som inte i första hand riktar sig till en svensk publik. Därvidlag rent juridiskt så faller de inte in under tryck- och yttrandefrihetsregleringen i Sverige.

Hade det varit annorlunda om sändningarna utgått från Sverige?

– Om redaktionen hade funnits här och sändningarna hade riktat sig mot en svensk publik skulle det ha behövts ett sändningstillstånd för det. Men nu, i och med att de inte behöver det, finns inget tillstånd att dra in. Vill man komma åt de måste man gå via Teracom.

Det är inget brott mot yttrandefriheten om ett företag väljer att avbryta en vidaresändning av en viss kanal, konstaterar Funcke. Det statliga företaget Teracom som driver marknätet för radio och tv i Sverige skriver i ett pressmeddelande att man har stoppat förmedling av sändningar i deras nät samt sagt upp avtal för att inte bidra till att sprida rysk propaganda. Varje aktör måste ”agera i linje med sin etiska övertygelse”, skriver man. Företaget går dock inte in närmare på vilka avtal det är som sagts upp. 

Ulf Bernitz är professor i europeisk integrationsrätt vid Stockholms universitet och specialiserad på relationen mellan EU-lagstiftning och nationell lagstiftning. En förordning från EU har företrädesrätt i förhållande till svensk lagstiftning, förutom i vissa undantagsfall. Regeringen är bunden att genomföra förbudet, säger han.

– Ja, förordningen har företräde. Det är klart att den svenska regeringen också har varit med på beslutet. När det gäller utrikes- och säkerhetsområdet så fordras det enhällighet i EU-rådet för beslut.

I Baltikum har myndigheterna stoppat flera ryska tv-kanaler för att de sprider hat och desinformation. DN har uppmärksammat att det saknas lagligt stöd för myndigheter i Sverige att stoppa satellitsändningar. Sveriges kulturminister Jeanette Gustafsdotter har beskrivit det som ”ett problem” att propaganda från Ryssland kan sändas via Sverige. Yttrandefrihetsexperten Nils Funcke tycker snarare att kulturministerns inställning är bekymmersam.

– Det visar på en benägenhet för att begränsa yttrandefriheten även för andra. Det handlar om proryska sändningar i dag, vad kan det vara nästa gång?

Skicka gärna pansarskott, bryt handelskontakter och isolera Ryssland idrottsmässigt, säger Nils Funcke. Men begränsa inte möjligheterna att föra ut budskap.

– Tanken med yttrandefriheten är att galenskap, pinsamheter och politiskt misshagliga uppfattningar ska få komma till uttryck och då bemötas öppet.

Men EU har klassat RT som desinformation och att deras sändningar splittrar samhällen?

– Vem ska definiera vad som är desinformation? Ska någon sitta i EU och göra det? Även missuppfattningar och sånt som är vilseledande, vare sig medvetet eller omedvetet, ska få komma till uttryck.

– Om man tycker att inkorrekt information sprids till den svenska befolkningen, då får man gå ut och argumentera emot det.