Covid-19 drabbar riksdagen – endast 55 ledamöter får delta på plats

Text:

Bild: TT

Samtliga riksdagspartier har enats om att genomföra förändringar i riksdagens arbetssätt till följd av coronaspridningen. Andra parlament har beslutat om stängning, här kommer i stället runt en sjundedel ledamöter få utgöra en ”miniriksdag”.

Förändringarna syftar till att säkerställa att riksdagen kan sköta sina uppgifter även om ett större antal riksdagsledamöter är förhindrade från att delta i riksdagsarbetet, enligt ett pressmeddelande från Moderaterna.

Utskotten ska fortsätta sammanträda och föra ärenden till kammaren. Formella sammanträden med kammaren och utskotten kan enbart genomföras i form av fysiska möten i Stockholm, men partierna bör verka för att, då det är möjligt, minska antalet fysiska sammanträden och begränsa dess längd, heter det i överenskommelsen.

Fotnot: Överenskommelsen tillämpas från och med 2020-03-16 och gäller till och med 2020-03-30.

Överenskommelsen innebär att röstande antal ledamöter per parti utfaller så här:

Socialdemokraterna 16

Moderaterna 11

Sverigedemokraterna 10

Centerpartiet 5

Vänsterpartiet 4

Kristdemokraterna 3

Liberalerna 3

Miljöpartiet 3

LÄS OCKSÅ: Stödpaketet för att hantera coronakrisen: 300 miljarder kronor

***

FAKTA: Coronavirus eller covid-19?

Det finns ett stort antal virus som betecknas som coronavirus. Det som är aktuellt är det som upptäcktes i Kina i slutet av 2019, och vars namn är SARS-CoV-2. I allmänhet har vi de första månaderna talat om coronaviruset. Men sjukdomen som själva viruset ger upphov till har fått det officiella namnet covid-19, enligt beslut av världshälsoorganisationen WHO. Covid-19 står för coronavirus disease 2019.