En dansk skalle mot gängen – men är modellen bäst hvergang?

Text:

Bild: TT

Stefan Löfven stärkte sitt grepp om riksdagens talarstol. Och sa att »det är fullt möjligt att trycka tillbaka« den grova brottsligheten. Inte helt övertygande, tyckte reportrarna på plats vid riksmötets öppnande. Så de ställde sig beredda. Pepprade statsministern med frågor när han kom ner i riksdagens entréhall. Löfven pekade på utvecklingen i Malmö där skjutningarna gått ner. Sa att kampen mot de kriminella behövde ske i två steg:

– Vi måste vara hårdare här och nu – det krävs fler poliser, strängare straff och mer verktyg till poliserna. Men vi kommer inte att klara det här om vi inte också stoppar tillflödet till brottsligheten.

Men var det, som det allt oftare låter i debatten, i huvudsak ett invandringsproblem?

Här började statsministern skruva på sig: Njä. Typ. Kanske.

Søren Pape Poulsen, partiledare för De konservative.

Några dagar senare kom det en dansk till Sveriges riksdag: Søren Pape Poulsen, partiledare för De konservative och tidigare justitieminister. Känd för sina hårda nypor och för att ligga bakom Danmarks tredje »bandepakke«, ett lagpaket med syfte att göra livet surt för yrkeskriminella. Søren Pape Poulsen ligger också bakom Danmarks tredje förbud mot en enskild organisation. Första gången var 1874 då en föregångare till Socialdemokraterna, Den Internationale Arbejderforening, förbjöds. Andra gången var det föreningen Nekkab som pekades ut som ett mötesforum för homosexuella män. Och nu senast Loyal to familia, ett gatugäng som utmanat Danmarks mc-gäng i blodiga strider. Konflikterna ledde till 54 skjutningar, 3 döda och 36 sårade.

– Gängen ska känna att de har ögonen på sig hela tiden, man ska stressa dem före, under och efter att de begått kriminalitet. De ska veta att det alltid är samhället som vinner till sist, sa Pape Poulsen.

Han var inbjuden av Moderaterna till ett seminarium om vad Sverige kunde lära sig av Danmark. Søren Pape Poulsen berättade att han hade hört hur Sveriges statsminister uttalat sig om kriminaliteten som plågar landet. Och hur denne inte vågat sätta ett tydligt likhetstecken mellan gängen och migrationen. Pape Poulsen var ju dansk, en sån som kallade en spade för en spade, påminde han och fyrade av ett snett leende.

– Jag var lite oförskämd när jag hörde det och började skratta: Hur kan man ens ha en sådan debatt? Är det någon som över huvud taget tvivlar på att det hänger ihop? Självklart hänger det ihop!

Moderaterna har ju inte velat att debatten skulle handla om detta

Det svänger fort i debatten. Bara några dagar efter Stefan Löfvens mumlande, vässade han retoriken och slog fast att kopplingen visst fanns: »Med en stor migration där vi inte klarar av integrationen, då följer också större risk för den typen av problem som vi ser. Det är glasklart.«

För bara några år sedan hade ett sådant uttalande sablats ner från alla håll. Men i dag tycker många, precis som Søren Pape Poulsen, att det är skrattretande med politiker som inte vågar tala ur skägget om invandringens konsekvenser.

– Debatten har skiftat fort till att om man inte ser en koppling mellan invandring och kriminalitet så är man naiv. För väljarna är sakfrågorna lika viktiga som känslan av att politikerna tar det här på allvar, säger en M-källa.

Fort har det också gått i omställningen på partiernas kommunikationsavdelningar. I våras var svensk politik inställd på att det skulle bli Socialdemokraternas år. Med coronakrisen skiftades fokus från kriminella gäng till välfärd och förmågan att ta ansvar för landet. En källa i Regeringskansliet sa upprymt att »det här är den första krisen på 2000-talet där hela verktygslådan ligger i sossehäraden«. S-folket formerade grupper, ministrar satte sig ner ihop och diskuterade politikutveckling. Sommaren skulle ägnas åt att vinna tillbaka mark man förlorat högerut.

Men så kom verkligheten emellan. Krasch­ade migrationssamtal och gangstervåld. Oskyldiga liv som togs.

Luften gick ur politikerna i Rosenbad, och till en början även de på M-kansliet.

– Moderaterna har ju inte velat att debatten skulle handla om detta. Med coronakrisen förväntade sig folk att mycket skulle komma att handla om välfärd, och man såg det som ett gyllene tillfälle att prata ekonomi igen, där vi har störst förtroende, säger en källa.

Socialdemokraterna pekar finger, påminner om att det minsann var moderater som skar ner i polisutbildningen. Men efter sex år i Regeringskansliet har budskapet svårt att få fäste. Så statsministern påminner i stället om allt regeringen trots allt har gjort sedan 2014: 50 straff har skärpts och 20 nya brottsrubriceringar införts. Men av den uppåtgående opinionen att döma lyssnar kanske fler till Ulf Kristersson och hans kritik mot regeringen. Flera av förslagen i 34-punktsprogrammet är egentligen ganska bra saker, medger han, men det händer för lite. SVT har i en granskning kunnat visa att av 34 punkter är i dag 21 förlagda i utredningar som ska ta fram underlag för framtida beslut. 11 punkter är »på gång«, det vill säga beslut är fattade; som i frågan om skärpta straff för vapenbrott och möjlighet att genomföra helgarrest för ungdomar.

Bara två punkter är uppfyllda.

– Jag är inte emot sakerna ni gör, men det är långt ifrån tillräckligt, sa Kristersson i en tv-debatt, och pekade på de saker som han ansåg borde ha följt med från gängsamtalen han själv hoppade av: dubbla straff för gängkriminella, anonyma vittnen (vilket faktiskt utreds) och visitationszoner.

Malmö. I mars sköts en man i 20-årsåldern ihjäl vid Almtorget i ett dåd som polisen kallade »en uppgörelse i det kriminella Malmö«.

Henrik Sønderby, chef för Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter, lyfter just visitationszonerna som särskilt effektiva mot gängkriminaliteten i Danmark. Zonerna är platser där polisen tillfälligt kan visitera även personer som inte är misstänkta för brott. Sedan 2007 har 207 zoner upprättats och fler än 10 000 visitationer genomförts. Skulle ett vapen påträffas på en gängmedlem kan personen dömas till lägst två år i fängelse.

– Det vi undviker är de spontana skjutningarna, där man kör förbi i en bil på natten och börjar skjuta, de sker inte i zonerna. Ser vi på var det historiskt har upprättats zoner så tycker vi oss se färre skjutningar, vilket hör ihop med att de sällan har vapen på sig när de färdas där. Det är för farligt, säger Sønderby.

Men kan inte bara brottslingarna träffas utanför zonerna och ha ihjäl varandra? Jo, och det är precis vad som sker, hävdar kritiker i den danska debatten. Men enligt Henrik Sønderby föredrar gängmedlemmarna att hålla sig i områden där de kan utöva sin makt och styra droghandeln.

– Zonerna är där de typiskt sett är och därför stör detta dem, när polisen hela tiden visiterar dem.

Visitationszonerna var huvudnumret när moderaten Tomas Tobé besökte Søren Pape Poulsen i Köpenhamn före riksdagsvalet 2018. Det är också den åtgärd som Ulf Kristersson pratar om i dag. Men än så länge har de inte mötts av jubel här hemma. Regeringen säger nej. Malmös polismästare Stefan Sintéus dömer ut dem som onödiga eftersom att han anser polislagen fullt tillräcklig. Andra menar att zonerna skapar irritation hos laglydiga personer i området.

– Det kan skapa frustration. I dag tror jag mycket mer på områdespoliser ute där man träffar folk helt enkelt. Det blir mer naturligt, man bygger relation, och jag tror att polisen får precis lika mycket information på det sättet, om inte mer, säger Per-Olof Hallin, seniorprofessor i kulturgeografi vid Malmö universitet, som forskar på Sveriges utsatta områden.

Søren Pape Poulsen lyfter de dubbla straffen för gängmedlemmar som en av de mest effektiva åtgärderna mot buset. Men möts av ett varnande finger från advokaten Bjørn Elmquist. Han är mångårig parlamentariker för både M:s systerparti Venstre och socialliberala Det Radikale Venstre, i dag ordförande för Retspolitisk forening. Han beskriver hur polisen, ofta med skydd av sekretess, självständigt bedömer om det finns kopplingar mellan den misstänkte och gängen.

– Kriterierna är lösa och väldigt subjektiva. Jag förstår att de flesta gäng inte håller sig med medlemsregister, så det är ingen lätt uppgift för polisen. Men vi skulle vilja se rättspolitiskt objektiva kriterier för vilka som ska anses vara gänganknutna. Det hänger i dag mycket på vilken polis som arbetar och på vilket humör denne är: det är som vinden blåser, säger Elmquist.

Rigspolitiet kan inte erbjuda mycket statistik kring effekterna av de tre gängpaketen. Som hur många vapen som har tagits i visitationszonerna, eller i vilken grad skjutningarna har minskat. Däremot ser man indirekta effekter, betonar Henrik Sønderby; som att cirka en tredjedel av alla medlemmar i mc-gäng och gatugäng i dag sitter bakom lås och bom. Personer knutna till kriminella gäng i Danmark har enligt DN minskat från drygt 1 800 år 2011 till drygt 1 200 i januari i år (i Sverige kan siffran i bara de utsatta områdena vara 5 000). Samtidigt har Loyal to familia fått fler medlemmar i Danmark under våren och sommaren, trots att gänget förbjudits.

Bjørn Elmquist tycker att det finns en del positivt i gängpaketens preventiva delar. Men när det gäller effekterna av paketens straffskärpande åtgärder är det för tidigt att säga något.

– Däremot tillhör jag dem som säger att de leder till att personer skjuts längre ifrån samhället och fastnar i kriminalitet. Det försvårar återsocialiseringen vilket är till nackdel för samhället som helhet.

De som följde Moderaternas seminarium digitalt möttes av en käftsmäll: en bild på en knytnäve, målad i Dannebrogens färger, och så det lilla atom-M:et, några storlekar mindre bredvid. Möjligen sa det något om självförtroendet i svensk politik denna höst. Men det uppskruvade tonläget är riskfritt i ett parti som inte längre täcker in breda väljargrupper. M:s valanalys gör klart att störst andel väljare sedan 2010 tappats till Sverigedemokraterna, och de vill se en blågul näve riktad mot de invandrardominerade gängen. Även om kopplingen till invandring också gynnar SD.

För socialdemokratin innebär det dessutom ett slag i mjukdelarna.

Precis som Kristersson hade Stefan Löfven tänkt ägna hösten åt att prata om sitt partis kärnfrågor. När sedan sjuktalen planade ut och pistolskotten på nytt ekade i landets utsatta områden, tvingades politikerna i Regeringskansliet påminna varandra om det danska valet i fjol. Då Socialdemokratiet gick till vänster i ekonomisk politik, men till höger i brott och straff och invandring. Det var en rejäl svängning. Som gav resultat. Partiledaren Mette Frederiksen knäckte den borgerliga dominansen och kan i dag stoltsera med såväl regeringsmakten som ett väljarstöd runt 33 procent. Allt medan Dansk Folkeparti skvalpar runt på ensiffriga nivåer.

Svenska socialdemokrater imponeras. Försöker sig på liknande spagatövningar hemmavid. Men stramare migrations- och kriminalpolitik möts av intern kritik, vilket förklarar S-ledarens tvekan i frågorna.

När inrikesminister Mikael Damberg var med i SVT:s Agenda den 13 september pratade han om hur »staten dragit sig tillbaka« från utsatta områden och hur det var ett »misstag«. Uttalandet gick i linje med det statsministern sa efter regeringsförklaringen, om att förhindra att unga män väljer brottets bana. En uppgift regeringsfolket tycker även bör ske nära problemen, som i Malmö där polisen samarbetat med en rad andra myndigheter och socialtjänsten.

– Detta är något vi också talat om, ett »institutionellt tillbakadragande«, där det skapats ett utrymme för alternativa strukturer. Nu verkar Damberg föra fram det argumentet själv, det är intressesant för det handlar om att återupprätta statens kärnfunktioner, inte bara polis utan socialtjänst och skola, säger Malmöprofessorn Per-Olof Hallin.

– Sedan är detta inte något som tar ett eller två år, utan det är en långsiktig process.

Tror du att politiken är tillräckligt uthållig?

– Ja du, … säger han och skrattar.

– … så länge det ger röster.

***

***

Åtta månader av dödsskjutningar

Stockholm 17/1: En man skjuts ihjäl i Jordbro, Haninge kommun. Mannen är tidigare dömd för en skjutning på en krog i Jordbro 2015. Polisen misstänker knarkuppgörelse. Ingen häktad, ingen gripen.

Stockholm 18/1: En man skjuts ihjäl i en bil vid Kungens kurva i södra  Stockholm. Polisen misstänker ett kriminellt nätverk i södra Stockholm för dådet. Ingen dömd.

Kristianstad 27/1: En 25-årig man skjuts ihjäl i Kristianstad. Två personer sitter häktade, en för mordet och en för medhjälp till mord.

Sollefteå 30/1: En man skjuter ihjäl sin fru. Han döms senare till livstids fängelse och utvisning.

Landskrona 4/2: En man i 35-årsåldern som tidigare är känd av polisen skjuts ihjäl på Bryggaregatan i Landskrona. Mannen hade sagt sig leva under dödshot. Ingen häktad, ingen gripen.

Stockholm 6/2: En 22-årig man skjuts klockan 14.16  ihjäl på busstorget i Sollentuna. Mannen var tidigare dömd för narkotikainnehav. Ingen gripen eller dömd.

Malmö 10/3: En man i 25-års­åldern skjuts ihjäl på Holma torg. Två personer häktas, en i sin utevaro. Ingen dömd för brottet.

Göteborg 11/3: 16-åring död i Biskopsgården i Hisingen. Ingen är dömd.  Polisen misstänker kriminella gäng i området.

Stockholm 17/3: En man i 18-årsåldern skjuts ihjäl i ett skogsparti i Hjulsta, norra Stockholm. Polisen misstänker ett gäng från närliggande Rinkeby för delaktighet i mordet. Flera personer häktade, men ingen dömd.

Malmö 18/3: En man i 25-årsåldern skjuts ihjäl i Almhög. Mordet kopplas enligt polisen i Skåne till oroligheter i den kriminella miljön i staden. Ingen dömd för mordet.

Stockholm 27/3: En man skjuts ihjäl på Östermalm i Stockholm. Mordet kopplas till ett gäng från Stockholms södra förorter. En 36-årig man med lång kriminell historik häktas på sannolika skäl misstänkt för dådet.

Norrköping 9/4: Man i 40-årsåldern skjuts ihjäl utanför en hamburgerrestaurang i Ingelstaområdet. Kopplas till mc-gäng. Två tungt kriminella personer i 30-årsåldern sitter häktade.

Stockholm 14/4: En man skjuter först sin fru, sedan sig själv i en butik i Vällingby.

Stockholm 15/4: 25-årig man ihjälskjuten i Älta. Mannen är inblandad i samma konflikt som kopplats till mordet på Östermalm 27/3. Enligt uppgift bar offret skyddsväst och var bakbunden. Ingen har dömts för dådet.

Göteborg 3/5:  33-åring död. Ingen dömd men nio personer fortfarande häktade. De misstänkta är inblandade i kriminella nätverk omkring Hisingen.

Jönköping 14/5: Man som enligt polisen varit en »central person i Jönköpings undre värld« skjuts ihjäl på en innergård i Råslätt. En person i 20-årsåldern sitter häktad för brottet men ingen har dömts.

Helsingborg 20/5: En man i 20-årsåldern skjuts ihjäl på en parkering  i Helsingborg. Mordoffret är den tredje brodern i samma familj som skjuts ihjäl. Polisen säger att det finns kopplingar till den »kriminella sfären«.

Stockholm 2/6: En man skjuts ihjäl i Älvsjö. Mannen kopplas till samma kriminella nätverk som kopplats till morden i Älta och på Östermalm. Två personer anhålls men ingen har häktats eller dömts för mordet.

Nyköping 8/6: En »yngre man« skjuts ihjäl i Rosvalla i Nyköping. Tre personer sitter häktade, två från Malmö och en från Nyköping. Motivet än så länge oklart.

Eskilstuna 29/6: En 36-årig man skjuts ihjäl med flera skott i sin lägenhet. Mordet är fortfarande olöst. Offret hade ledande positioner i ett kriminellt nätverk i området, enligt polisen.

Stockholm 15/7: En man hittas ihjälskjuten i Vällingby. Två 17-åringar misstänks för att ha skjutit mannen i huvudet från nära håll. Ingen av de häktade har tidigare dömts för våldsbrott. Ännu har ingen dömts för brottet.

Örebro 16/7: En man i 30-årsåldern ihjälskjuten i stadsdelen Väster i Örebro. Mannen var en ledare i mc-gänget No Surrender MC.

Örebro 25/7: Man i 40-årsåldern ihjälskjuten i stadsdelen Oxhagen. Kopplas, likt mordet veckan innan, till mc-gängmiljöerna i staden. Ingen gripen.

Stockholm 2/8: En 12-årig flicka skjuts ihjäl utanför en bensinmack i Norsborg. Skjutningen kopplas enligt polisen till en gängkonflikt och kulan som träffade flickan ska vara ett vådaskott. Ingen har ännu gripits.

Stockholm 13/8: En man i 20-årsåldern skjuts ihjäl i centrala Rinkeby strax efter klockan 18. Mannen är kopplad till ett av gängen från Rinkeby som legat i konflikt med varandra sedan 2015. Ingen har häktats för brottet.

Stockholm 20/8: En person i 20-årsåldern skjuts ihjäl i Spånga. Mordet tros vara en del av en konflikt mellan rivaliserande gäng i Järvaområdet. Ingen har gripits för mordet.

Stockholm 24/8: En man skjuts ihjäl i en bil i Lidingö, strax utanför Stockholm. Mannen har tidigare bland annat dömts för rån men har på senare år jobbat med avhoppare från kriminella miljöer. Ingen har ännu gripits för mordet.

Stockholm 27/8: En person hittas ihjälskjuten i Husby, norr om Stockholm. Skjutningen kopplas till ett kriminellt gäng i området, men ingen har gripits efter skjutningen.