EU:s nya sanktioner mot Ryssland: olja och tv-kanaler

Oljestopp i vinter, transaktionsstopp för fler banker och tre tv-kanaler i träda. Här är EU:s sjätte sanktionspaket mot Moskva.

Text: TT

Bild: AP

Efter många om och men har EU-länderna till sist slagit fast vad som gäller i det senaste tillslaget med anledning av Rysslands krig i Ukraina.

På oljesidan blir det förbud mot att importera eller sända vidare rysk olja. Nuvarande kontrakt och handel tillåts fortsätta i max sex månader för råoljan och åtta månader för andra raffinerade produkter, som exempelvis bensin.

Tillfälligt undantag gäller dock för import via pipeline till de länder som ”på grund av sin geografiska position är särskilt beroende av ryska leveranser och inte har andra hållbara alternativ”. Undantaget gäller tills vidare – ”så länge inte rådet bestämmer annorlunda”. Vilka länder som berörs framgår emellertid inte av det som offentliggjorts hittills, även om det framför allt har varit Ungern som nämnts i sammanhanget.

Bulgarien får undantag till slutet av 2024 för import av råolja och oljeprodukter via fartyg och Kroatien tillåts ta in vakuuumgasolja (VGO) till slutet av 2023. Om sex månader blir det därtill otillåtet i EU att försäkra eller finansiera försändelser av rysk olja till länder utanför EU.

På banksidan kopplas Sberbank, MKB (Credit Bank of Moscow på engelska) och Rosselchozbank (Russian Agricultural Bank) bort från det internationella transaktionssystemet Swift, liksom den vitryska Utvecklings- och återuppbyggnadsbanken.

Ytterligare tre ryska tv-kanaler stoppas dessutom från att sända i EU: Rossija RTR/RTR Planeta, Rossija 24/Russia 24 och TV Centre International. Kanalernas journalister kan dock fortsatt arbeta i EU.

EU förbjuder samtidigt företag att direkt eller indirekt utföra konsultuppdrag, bokföring, skatterådgivning, PR eller molntjänster åt såväl Rysslands regering som personer och företag i Ryssland.

Unionen fyller också på listan över produkter som inte får exporteras till Ryssland, bland annat med fler kemikalier. Dessutom drygas listan ut över personer som inte ska ges visum till EU och som ska få eventuella tillgångar frysta i EU. Vilka personerna är blir dock inte offentligt förrän sanktionerna har publicerats officiellt.

***

Toppbild: En oljetanker vid den ryska oljeterminalen Kozmino.