Hon är Arbetsförmedlingens nya GD – ett av Sveriges svåraste jobb just nu

Text:

Bild: TT

Redan i dag tillträder den nya chefen för landets arbetsförmedlare. Regeringen använde sig dock inte av AF för att hitta en ersättare till tidigare generaldirektören Mikael Sjöberg. I stället sökte man ersättaren internt, Maria Mindhammar har arbetat i myndigheten sedan 2017.

Hon är jurist och har sedan 2017 överdirektör vid Arbetsförmedlingen,

– Maria Mindhammar är oerhört väl lämpad för detta, och tillträder som generaldirektör i dag, sa arbetsmarknadsminister Eva Nordmark på presskonferensen.

Ministern betonade att regeringen vill se en statlig arbetsmarknadspolitik i hela landet. Och så framför sig tre tydliga uppdrag för AF:s nya ledning:

  • Säkra fungerade verksamhet i hela landet. Säkerställa lokal närvaro.
  • Se till att arbetssökande får de insatser de behöver. Få disponera sitt anslagssparande för 2019, ungefär 900 miljoner kronor.
  • Ta ledarskapet i förändringsarbetet som nu ska påbörjas. Bidra med expertis och bedömningar i reformeringen av AF.

Maria Mindhammar är jurist och har tidigare varit regionskattechef och skattedirektör på Skatteverket i Västra Götaland. Hon har även arbetat för Kronofogdemyndigheten och Skolverket och varit hovrättsassessor för Hovrätten för Västra Sverige.

Arbetsförmedlingen är en nygammal myndighet. Fram till 2008 styrde Arbetsmarknadsverket över arbetsmarknadspolitiken. Verket hade under sig 20 länsarbetsnämnder som i sin tur basade över de lokala arbetsförmedlingarna. 2007 beslutade riksdagen att inrätta en myndighet: Arbetsförmedlingen (AF) och länsarbetsnämnderna lades ner.

Redan på 1990-talet avskaffades AF:s monopol på att förmedla arbeten. Bemannings- och rekryteringsföretag dök upp som konkurrenter till AF. Under alliansregeringen kom myndigheten att 2010 börja omfattas av lagen om valfrihetssystem (LOV) och fick rätten att upphandla fristående aktörer.

Privata företag erbjöd jobbcoacher och etableringslotsar. Systemet blev starkt omdiskuterat, och många mindre seriösa aktörer fick uppdrag. Bara under förra året bröt AF samarbetet med 32 leverantörer på grund av för dåliga resultat.

De senaste åren har kritiken mot AF tilltagit. Borgerliga politiker har hävdat att myndigheten spelat ut sin roll. Moderaterna har drivit att AF borde läggas ner och ersättas med en mindre statlig aktör som skulle bedöma och upphandla fristående matchningsaktörer.

Centerpartiet och arbetsmarknadspolitiska talespersonen Martin Ådahl motionerade 2018 om att avveckla AF i nuvarande form. Alla förmedlande uppgifter borde läggas ut på privata och ideella aktörer, och myndigheten få en renodlat kontrollerande och bevakande funktion.

Det fick de också igenom i Januariavtalets punkt 18, där det står:

”Arbetsförmedlingen reformeras i grunden. Staten har genom Arbetsförmedlingen myndighetsansvaret för arbetsmarknadspolitiken, men ett nytt system baserat på LOV ska utvecklas där fristående aktörer matchar och rustar arbetssökande för de lediga jobben. Arbetsförmedlingen kommer att finnas kvar som statlig myndighet, men vara fokuserad på myndighetsansvar i form av kontroll av arbetssökande och av fristående aktörer, arbetsmarknadspolitisk bedömning, digital infrastruktur och statistik och analys”.

Vänsterpartiet har kallat det som ska ske enligt Januariavtalet för en ”kaosprivatisering” och hotat med misstroendeförklaring mot arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, som tillträdde så sent som september. Hur de agerar i frågan ska de avslöja under dagen.