Karl Hedin frias i hovrätten – ”De har velat skada mig”

Den långa rättsprocessen är till slut över. "Jag upplever att jag har trakasserats i fyra år", säger Karl Hedin till Fokus.

Text:

Bild: Pontus Lundahl / TT

Affärsmannen och vargdebattören Karl Hedin frias i hovrätten från anklagelser om grovt jaktbrott och förberedelse till grovt jaktbrott. Hovrätten fastställer tingsrättens tidigare friande dom. En fyra år lång rättsprocess, under stor medial uppmärksamhet, är därmed över. Fokus får tag på Karl Hedin.

– Vi vet ännu inte om åklagaren kommer att överklaga. Jag är inte helt frikänd förrän domen vunnit laga kraft, säger han.

– Åklagaren Lars Magnusson överklagade den tidigare kristallklara tingsrättsdomen. Genom att göra så visar han att han tycker att han kan ta samhällets resurser i anspråk för något som bara verkar vara en önskan att skada mig. En överbelastad rättsapparat borde inte torpederas inifrån som nog är vad man kan säga om åklagarens agerande i detta fall, fortsätter han.

Rättsprocessen mot Karl Hedin inleddes i oktober 2018 efter uppgifter från ett anonymt vittne om att han skulle ha skjutit en varg. Vid gripandet hade han blivit hemligt telefonavlyssnad under närmare fem veckor. Vittnet drog så småningom tillbaka sina anklagelser och erkände då att det handlade om en ren lögn. Men trots detta fortsatte åklagaren Lars Magnusson att driva fallet.

Fokus har tidigare skrivit en längre artikel om fallet. Karl Hedin beskrev där hur han har behandlats av rättsväsendet under processen, med långvarig hemlig telefonavlyssning, frihetsberövande i trettio dagar under ”tortyrliknande former” och en journalistkår som han menar medvetet har velat placera honom i samhällets bottenskikt.

"Ett femårigt mörker"

Tingsrättsdomaren Viktorsson Harrby skrädde inte orden om åklagarsidans bevisning mot Karl Hedin. Foto: Pontus Lundahl / TT

Karl Hedin friades i tingsrätten från alla anklagelser 2021 vid Västmanlands läns tingsrätt. Domaren David Harrby gav skarp kritik till åklagarsidan i Fokus-artikeln.

– Det var ingen tvekan för mig att fria. Vi behövde inte ens ta hänsyn till Karl Hedins egen bevisning, för det som åklagaren presenterade räckte inte på långa vägar, sa han till Fokus.

Åklagare Lars Magnusson drev dock vidare fallet till hovrätten, trots att någon ny bevisningen inte hade framkommit.

– Jag upplever att jag har trakasserats i fyra år baserat på en kvinnas berättelse. En berättelse som saknat stödbevisning. Hon refererades av åklagaren som ett trovärdigt vittne, säger han.

– Åklagaren fick bevis för att hon hade placerat gift i sin makes jaktkläder och laddningsutrustning den 6 november 2018. Detta några månader innan hon själv säger att hon hade gjort det och erkänt att hon diktat upp sin historia. Trots detta ovedersägliga bevis fortsätter trakasserierna i fyra år. Med alla kostnader och lidande som följer med det, fortsätter han.

Enligt Karl Hedin själv har det varit ett femårigt mörker med grova övergrepp från rättsstatens sida. Han har tidigare berättat att han funderar på att anmäla åklagargruppen vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, i synnerhet åklagarna Åse Schoultz och Lars Magnusson, för obefogat åtal.

– Vad jag kan läsa mig till är detta ett förfarande som inom juridiken kallas falskt åtal. Jag hoppas att en ny justitieminister gör en genomlysning av hur åklagarmyndigheten styrts i detta fall. Lämpligt är att utgå från hur den del som kallas REMA agerat. Detsamma gäller polismyndighetens styrning av den del inom myndigheten som kallas artskyddsgruppen. En sådan genomlysning kommer att bringa ljus över många delar inom rättsväsendet som behöver reformeras.

Olaglig telefonavlyssning

Även den hemliga telefonavlyssningen skulle, enligt Hedin, vara intressant att titta närmare på i en anmälan mot staten. Enligt Fokus artikel fanns det inte lagliga skäl att avlyssna hans telefon, då det krävs tydliga bevis för ett brott som ger mer än två års fängelse i straffskalan. Att skjuta en varg ger inte mer än två års fängelse.

Domstolens övervägande i åtalspunkten grovt jaktbrott:
Tingsrätten har i sin dom redogjort för den utredning som har lagts fram och hur tingsrätten har värderat denna. Det åberopade telefonsamtalet mellan Karl Hedin och [Xxx Xxx] är visserligen besvärande för Karl Hedin, men den utredning som åklagaren presenterat är inte tillräcklig för att det ska vara möjligt att dra några säkra slutsatser om vad som faktiskt inträffade under den tidsperiod som är aktuell för åtalet. Hovrätten instämmer alltså i tingsrättens bedömning att det inte är visat att Karl Hedin och [Xxx Xxx] sökt efter varg i syfte att döda. Åtalet ska därför ogillas och tingsrättens dom i den delen stå fast.