Karl Hedin kräver staten på 8,3 miljoner i JK-anmälan

Industrimannen Karl Hedin blev frihetsberövad under vad han kallar ”tortyrliknande former” för anklagelser om olovlig vargjakt. Han blev sedan friad i hovrätten. Nu vill han visa hur staten har missbrukat sin makt.

Text:

Bild: TT / Pontus Lundahl

Fokus har tidigare skrivit en längre artikel om Karl Hedin och hans resa genom rättsväsendet, som inleddes med diffusa och motsägelsefulla anklagelser om att han skulle ha begått vargjaktsbrott. Hedin beskriver hur han blev behandlad under processen, med långvarig hemlig telefonavlyssning, frihetsberövande i trettio dagar under ”tortyrliknande former” och en journalistkår som han menar medvetet har velat placera honom i samhällets bottenskikt.

Normalt sett, när man frihetsberövas felaktigt, begär man ersättning för det lidande man har utsatts för under frihetsberövandet. Men Hedin menar att det finns fler skäl att kompensera för de övertramp som har gjorts – i synnerhet hur statliga tjänstemän inom de rättsvårdande instanserna har drivits av egna agendor. I dag skickade han in sin JK-anmälan där han kräver staten på skadestånd på drygt 8 343 000 kronor.

– Karl Hedin menar att myndigheternas agerande är styrda av egna agendor hos vissa tjänstemän. Hans inställning och åsikter angående vargfrågan har påverkat dessa personers agerande, säger Hedins advokat Sven Severin.

De personer som han riktar sig mot är dels den handläggande åklagaren och förundersökningsledaren, samt utredande polis vid artskyddsgruppen på Nationella operativa avdelningen (NOA). I underlaget till JK finns även en polisanmälan mot handläggande åklagare.

– Vi menar att det gjordes ett övertramp då man ansökte om hemlig telefonavlyssning där det på goda grunder inte fanns någon laglig möjlighet att göra det, säger Sven Severin vidare.

Den största posten i skadeståndsanspråken rör intrång/förmögenhetsskada i Karl Hedins näringsverksamhet, vilket omfattar 7 200 000 kronor. Övriga poster är lidande, kränkning och andra ideella skador på 1 110 000 kronor samt förlorad arbetsförtjänst på 33 000 kronor.

***