Lärare kan mista sin legitimation efter hen-vägran

Tidigare blev skolan där hon arbetade DO-anmäld för att hon vägrade kalla en elev ”hen”. Skolan betalade frivilligt skadeståndet om 150 000 kronor till eleven. Nu utreder Skolinspektionen om Selma Gamaleldin även ska fråntas sin lärarlegitimation.

Text:

Bild: Privat

Fokus har tidigare rapporterat om läraren Selma Gamaleldin som vägrade kalla en sjuårig elev för ”hen” på Waldorfskolan i Järna där hon arbetade, trots att föräldrarna uttryckligen hade bett henne att göra det. Detta ledde till att skolan anmäldes till Diskrimineringsombudsmannen, DO, vilket i sin tur ledde till att skolan ålades att betala 150 000 i kränkhetsersättning till eleven. Skolan betalade utan att dra ärendet vidare till domstol.

Läraren Selma Gamaleldin har berättat att hon kallades in till ett möte där fem personer ur skolledningen ville ”ändra hennes tankar”. Föräldrarna till den sjuåriga pojken på Waldorfskolan krävde att hon skulle kalla honom för ”hen”, trots att hon menar att pojken själv aldrig uttryckte någon vilja om det. Hon vägrade, dels med hänvisning till sin kristna tro, dels med hänvisning till att inte förvirra barnet och att det kunde leda till könsdysfori. Därefter avskedades hon, och fick lämna skolan utan hinna säga hejdå till sina elever.

Nu har Selma Gamaleldin fått ett brev från Skolinspektionen, som skriver att de har öppnat ett ärende om att eventuellt ta ifrån henne lärarlegitimationen. 

– Jag trodde allt var över i samband med att skolan hade betalt skadeståndet till eleven. Men så fick jag detta brev och det var som en käftsmäll. Jag var i chock flera dagar. Men jag vill gå vidare med det här och kämpa för min rätt, säger Gamaleldin.

Hon anger tre skäl. Dels hänvisar hon till sin kristna tro, och dels vill hon visa vilken farlig väg Skolinspektionen slår in på när ett felaktigt pronomen kan leda till att man förlorar sin yrkeslegitimation. Därtill säger hon att hon vill värna barn och ungdomar som riskerar att drabbas av könsdysfori om de i mycket unga år förvirras kring sin könstillhörighet.  

– Tyvärr har signalen redan skickats genom DO:s tidigare beslut – en lärare kommer inte att våga annat än att använda det pronomen som eleven önskas, annars kan du säga adjö till läraryrket, säger Selma Gamaleldin.

DO:s straff var riktat mot skolan och inte till läraren. Nu när Skolinspektionen öppnar sitt ärende riskerar det att straffa läraren som individ, och inte arbetsgivaren.

– I praktiken är jag redan straffad, eftersom ingen skola verkar vilja anställa mig efter detta. Men nu blir jag eventuellt formellt straffad av en myndighet.

Om beslutet leder till att hennes lärarlegitimation dras in är Selma Gamaleldin rädd att det är som att öppna Pandoras ask. Fler lärare kommer att drabbas.

– Jag har hört att människor inte vågar bli lärare framöver. Vi har redan för få lärare i Sverige. Utan min tro hade jag nog gett upp tidigare. Då hade jag kanske, bara kanske, gått med på att säga ”hen” för att få behålla mitt jobb. Men det är min tro som ger mig styrka att stå kvar, säger Selma Gamaleldin.

Clas Lundstedt är pressansvarig på Diskrimineringsombudsmannen och berättar att Waldorfskolan inte har haft några invändningar mot slutsatsen att ärendet handlade om diskriminering.

– I vår utredning kom vi fram till att det handlade om diskriminering. Tillsynsobjektet, det vill säga skolan, har accepterat att så var fallet och de accepterade också att betala diskrimineringsersättning till eleven.

Så ingen domstol har avgjort om det handlade om diskriminering?

– Nej, det gick aldrig till domstol. Tillsynsobjektet hade möjlighet att ta frågan till domstol, men det gjorde de inte. De valde att ersätta eleven.

Kan man tolka det som att skolan höll med om att det handlade om diskriminering?

– Den frågan får man ställa till dem. De valde att betala utan att föra en dialog med DO.

Skolinspektionen har öppnat ett ärende för att utreda om läraren ska bli fråntagen sin legitimation. Är det ett ärende som ni är inblandade i?

– Jag kände inte till att hon kan komma att bli av med sin lärarlegitimation. Vår utredning har handlat om huruvida skolan har brustit. Vi skulle inte anmäla läraren till Skolinspektionen.

Eleven var vid tillfället endast sju år gammal. Har det utretts ordentligt om det verkligen var elevens bestämda vilja att kallas hen, eller om den viljan var resultatet av påtryckningar från elevens föräldrar?

– Anmälan kom från vårdnadshavare. Men utredningen visade det var besvärande för eleven att inte få bli kallade för rätt pronomen, och att det varade under lång tid, under hela höstterminen och en bit in på vårterminen. Den frågan var inte tvistig.

Gjordes det någon utredning om hur stor föräldrarnas påverkan var?

– Det är på en detaljnivå jag inte kan svara på. Men det är ostridigt att eleven kände sig kränkt av agerandet. Den frågan har inte varit tvistig i ärendet.

Fokus har försökt att få en intervju med Skolinspektionen, men den väljer att enbart svara via mejl. Där framgår att den bygger sin utredning på uppgifter den har fått från Diskrimineringsombudsmannen. Dess pressekreterare skriver:

Hej Henrik,

Jag hoppas att detta är svar på din fråga.

Vi har öppnat ett ärendet efter att ha fått in uppgifter från Diskrimineringsombudsmannen (DO). Uppgifterna inkluderar ett beslut där DO skriver att det framkommit uppgifter som ger DO skäl att anta att Stödföreningen för Solvikskolan har överträtt diskrimineringslagens förbud mot diskriminering som har samband med diskrimineringsgrunden kön eller könsöverskridande identitet och uttryck. Vi har inte tagit ställning till något utan utredning pågår och vi kan därmed inte säga något mer just nu.

Vänliga hälsningar

Agnes Gidlund, Pressekreterare, Skolinspektionen

***

Har du nyhetstips? Mejla reportern Henrik Sjögren.