M-förslaget: Ungdomshäkten för att stoppa rån mot barn

Text: Ebba Blume

Bild: TT

De anmälda rånen mot barn har mer än fördubblats på bara 6 år, framhöll M-ledaren Ulf Kristersson på en pressträff på fredagen, och påpekade att det numera dessutom förekommer en ren förnedring av offren.

Att regeringen lagt fram ett 34-punktsprogram mot gängkriminalitet som de nu bockar av, ger Moderaterna inte mycket för.

– Vad som inte behövs är allmänna utredningar välmenande ord, säger Ulf Kristersson, som tillsammans med partiets rättspolitiske talesperson Johan Forssell presenterade ett paket av åtgärder för att förebygga och stoppa ungdomsbrottsligheten.

Partiet vill se en lagstiftning om att socialtjänsten ska få en mer brottsförebyggande funktion, luckra upp sekretessreglerna mellan polis och socialtjänst så att polisen kan få tillgång till information om unga kriminella, och inrätta ett nationellt kunskapscentrum som stöd för kommunernas arbete ute i landet.

Andra förslag är avskaffad ungdoms-straffrabatt, och att fler unga brottslingar ska också kunna omhändertas med stöd av LVU (Lagen om Vård av Unga).

– Åklagare ska kunna fatta beslut om ett omedelbart omhändertagande enligt LVU i de fall barnet riskerar att skada sin utveckling genom brottslig verksamhet, sade Kristersson, som uttryckte missnöje med LVU i dessa nuvarande form.

LVU innebär ofta att man placerar en ung person i hemmet, vilket enligt Moderaterna inte fungerar, eftersom det ofta är i hemmet problemen har sitt ursprung. Därför föreslår M en ny enhet inom Kriminalvården med ansvar för grovt kriminella unga; och särskilda ungdomshäkten för att fler unga kriminella ska kunna häktas .

På frågan om den bästa och mest ekonomiska lösningen verkligen är att samla unga brottslingar och låsa in dem svarar Kristersson:

– Den omedelbara instinkten måste vara att de som begår brott försvinner från gatan.

M vill också utreda sänkt streaffmyndighetsålder får dagens 15 år och skärpa straffet på rån, från ett år till 18 månaders fängelse.

Antalet rån där offren är under 18 år har mer än fördubblats mellan 2016 och 2019. Gärningspersonerna är ofta under 15 år.