MSB: ”Inget behov att bunkra”

Under pandemin rusade människor till mataffären för att köpa toapapper. Invasionen av Ukraina kommer inte leda till några brister i dagligvaruhandeln, försäkrar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Text:

Bild: Johan Nilsson/TT

– Det är förstås en väldigt allvarlig situation. Jag tror att vi alla känner en viss skräck inför det som händer. Men vad som händer här i Sverige, är att det inte händer så mycket faktiskt, säger Maria Bergstrand, enhetschef för operativ samordning och inriktning på MSB.

När coronaviruset först slog till mot Sverige spreds bilder från matbutiker där hyllorna gapade tomma. Oroliga människor hade rusat till affären för att köpa ris, pasta och potatis. För att inte nämna toapapper, som snabbt blev hårdvaluta. Farhågan var att ett samhälle som blivit allt mer beroende av globalt fragmenterade och kortsiktiga varuleveranser skulle stå utan förnödenheter när pandemin spreds över klotet. Relativt snabbt visade sig dock farhågorna vara obefogade, balarna med toapapper fortsatte strömma in till butikerna.

När Ryssland invaderat Ukraina väcks återigen oron om att globala värdekedjor kan sättas ur spel. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, försäkrar att det kommer finnas varor i dagligvaruhandeln.

– Det finns inget behov av att bunkra någonting. Det kan vi absolut inte se. Det gjorde det faktiskt inte under pandemin heller.

”Det kan bli störningar i transportflöden, men det är inte så att vi pratar om dagligvaror.” Foto: Anders Wiklund/TT

MSB ser inte att invasionen av Ukraina kommer få direkta konsekvenser på det svenska samhällets funktionalitet eller människors liv och hälsa. För några dagar sedan varnade dock Camilla Asp, överdirektör på MSB, för att ett krig i Ukraina skulle kunna leda till en brist på ”samhällsviktiga varor”. Av säkerhetsskäl kunde hon inte gå in närmare på vilka varor det rörde sig om. Maria Bergstrand förklarar vad det skulle kunna röra sig om.

– Ryssland står inför allvarliga sanktioner ifrån stora delar av västvärlden. Det kan påverka vissa varuleveranser till Sverige. Men det är väldigt svårt att veta vad det blir, eftersom det ligger i sakens natur att Ryssland inte ska veta det i förväg.

– Det kan bli störningar i transportflöden, men det är inte så att vi pratar om dagligvaror. Det är andra typer av varor, insatsvaror till samhällsviktiga verksamheter.

Insatsvaror, vad är det vi pratar om? Till företag?

– Det kan det vara, det är svårt att veta. Vi är inte så beroende av livsmedel från Ryssland. Utan det är andra typer av varor.

Ukraina har beskrivits som Europas kornbod. Enligt statistik från Kommerskollegium importerade Sverige under januari-september förra året fodermedel för djur till ett värde av 14 miljoner kronor från Ukraina.

Har ni några tecken på att foderleveranserna till svenska bönder kommer ta slut?

– Inget som vi har sett i vår omvärldsbevakning och våra analyser, säger Maria Bergstrand vid MSB.

I pandemins efterdyningar väcktes frågan om Sveriges beredskap och vilka beredskapslager vi har. Snabbt stod det klart att det rådde brist på basala produkter som munskydd inom vården. Bunkrar vi nu ett stort förråd av ”samhällsviktiga varor” som eventuellt kan ta slut? Nej, ansvaret ligger hos de enskilda regionerna eller verksamheterna, säger Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

– Sverige har inte beredskapslager i dagsläget på det sättet. Det är upp till varje aktör, varje verksamhetsägare att se till att man har en beredskap. Vi har gjort massiva informationskampanjer och insatser kring att stödja samhällsviktiga aktörer att göra en god kontinuitetsplanering.

Ser ni på MSB att det här är ett tillfälle att bryta mot rådande norm och ta in varor till ett beredskapslager?

– Det här är en fråga som MSB arbetar aktivt med och har lagt större fokus på nu med det förändrade omvärldsläget. Att se över Sverige försörjningsberedskap och överhuvudtaget bidra till en ökad beredskap för olika typer av samhällsstörningar.

Har ni en önskan om att få ett uppdrag att skapa beredskapslager inför sådana här situationer?

– Vi ser att det finns ett starkt behov av en förbättrad beredskap. Och det är någonting vi arbetar intensivt med andra aktörer om också.

***

Prenumerera på Fokus här – i brevlådan eller enbart digitalt.