Lumpen, kom tillbaka!

"Det har blivit dags att återinföra värnplikten, alternativt civilförsvarsplikt, på riktigt. Alltså för alla tjejer och killar. Att de får lära sig att bädda sängen, tala tydligt och passa tiden på kuppen gör väl inte heller någon skada."

Text:

Från lumpen har jag egentligen bara ett starkt minne. Vår överste, som hette Holger Bjärnlid, höll föredrag om varför Sverige hade ett försvar. Han var en god talare och hade hjälp av pedagogiska over head-bilder från försvarsstaben. Det var mycket inspirerande. Bjärnlid inledde med att banka in i oss beväringar den gamla trossatsen att fred utan frihet inte är någon riktig fred. Med andra ord att Sveriges oberoende är värt att kämpa för, om det kommer till kritan.

Så förklarade översten varför fienden anföll österifrån i alla övningar. Vid en storkonflikt skulle Sovjet nämligen vilja inta Norge och parkera sina ubåtar i fjordarna. Sen skulle Atlanten skäras av så att USA förhindrades att föra in förstärkningar till Europa. Därmed låg vägen öppen för Warszawa-pakten att inta Västeuropa via Fuldabäckenet. Sveriges försvarsmakt skulle alltså hålla ryssen stången länge nog för Nato att hinna hit och hjälpa oss att skydda Norge.

Det där med ”alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig” var med andra ord bara en fras redan då. Ingen tvekade om vilka som var våra vänner. Och vilka som var fiender. Ändå är det först nu, efter Rysslands invasion av Ukraina, som regeringen också formellt i ett brev till Bryssel deklarerar öppet vilket lag Sverige spelar i.

Bjärnlids tredje poäng var att vårt försvar ingalunda var för litet för att stå pall mot Sovjet. Delvis för att jätten bara kunde sätta in en mindre del av styrkorna mot Sverige. Men också därför att en liten och välmotiverad försvarare har förbluffande möjligheter att bekämpa också en fiende som är överlägsen på pappret. Alltså precis det vi ser i Ukraina idag.

Militärtjänsten tillbringade jag bakom ett skrivbord som malaj, den lägsta livsformen i försvarets näringskedja.  Ändå lyckades överste Bjärnlid uppamma en betydande kampvilja i oss rekryter. Men framför allt en känsla av samhörighet, att vi ägde något gemensamt som var värt att försvara och, faktiskt, ett syfte. Inga dåliga saker för en ung människa som träder in i vuxenlivet att få med i ryggsäcken.

Det har blivit dags att återinföra värnplikten (alternativt civilförsvarsplikt) på riktigt. Alltså för alla tjejer och killar. Att de får lära sig att bädda sängen, tala tydligt och passa tiden på kuppen gör väl inte heller någon skada.

Jon Åsberg, vd och chefredaktör

Text: