Nord Stream-läckan får ingen direkt effekt på klimatet

Den metangas som läckt ut i atmosfären från Nord Stream motsvarar 0,01–0,03 procent av all metan som släpps ut globalt varje år.

Text: Redaktionen

Bild: Kustbevakningen

Forskare på Norsk institutt for luftforskning (Nilu) har gjort nya beräkningar på utsläppen från gasledningarna Nord Stream 1 och 2. Uppskattningarna, som är baserade på nya atmosfäriska observationer och simuleringar, pekar på att mellan 56 000 och 155 000 ton metangas kan ha nått havsytan under de första tre dagarna, då majoriteten av gasen antas ha läckt ut. Tidigare beräknade forskarna att upp till 80 000 ton gas kan ha nått atmosfären.

Sex läckande sektioner

De fyra läckorna inträffade på tre separata rörledningar och resulterade i totalt sex läckande sektioner, varav tre kortare mot Tyskland och tre längre mot Ryssland. Gastrycket i de längre sektionerna tros ha avtagit under en längre tid, medan de kortare tömts snabbare.

Men mängden gas som faktiskt nått ytan och släppts ut till atmosfären är svårt att uppskatta. Simuleringarna, som bygger på avlägsna atmosfäriska observationer av koncentrationen av metan samt meteorologiska modeller av vind, är komplexa.

– Det är som att försöka känna lukten av en eld på långt håll, säger Ignacio Pisso, senior forskare vid Nilu.

0,01–0,03 procent av de årliga metanutsläppen

Upp till 155 000 ton metangas kan ha nått atmosfären, även om en del av metanet kan ha blandat sig i havsvattnet.

– Rörens fulla kapacitet har kanske inte nått atmosfären omedelbart, men enligt tidigare dokumenterade mätningar saknar storleken på utsläppet ändå motstycke, säger Pisso.

Även om Nord Stream-läckorna varit stora, är den totala långsiktiga klimatpåverkan fortfarande försumbar, skriver Nilu. De uppskattningsvis 56 000 till 155 000 ton som släpps ut motsvarar cirka 0,01–0,03 procent av all metan som släpps ut globalt varje år.

– Även om det är betydande kommer händelsen inte att direkt påverka den globala uppvärmningen, säger Pisso.