Regeringen om Sis-larmet: ”Ser en viss ljusning”

Regeringen har i dag kallat till krismöte om den akuta platsbristen på Sis. Risken är stor att flera av de personer som står i kö just nu begår allvarliga brott.

Text: Niklas Svahn / Anna Isaksson / TT

Bild: TT

– Vi ser en viss ljusning på det här problemet, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) efter mötet.Men från oppositionen kommer skarp kritik.

Krismötet grundar sig i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) larm i en hemställan till regeringen. Man menar att bristen på vårdplatser är akut och oacceptabel.

Enligt SKR finns det stor risk att flera av de runt 50 personer som just nu står i kö till en plats ska begå allvarliga våldsbrott. Under mötet medverkade SKR:s storstadsnätverk och Sis myndighetsledning.

– Det var naturligtvis ett möte som präglades av en stor frustration men också av en stor konstruktivitet, en vilja att kunna lösa situationen med platsbristen på Sis, säger Camilla Waltersson Grönvall.

Hopp om lösningar

Hon uppger att mötet resulterade i en rad konkreta förslag som gör att regeringen ser en "viss ljusning" på problemet. Hon nämner att kommuner pekat ut fastigheter som skulle kunna användas, men det ska undersökas om fastigheterna kan leva upp till de säkerhetskrav som ställs.

Kommer ni att lösa platsbristen under sommaren?

– Det är svårt att kommentera eftersom jag inte kan uttala mig om säkerheten och specifikt de här fastigheterna, vilka krav de kan tänkas leva upp till, men det gav helt klart en rad konkreta delar som ger mig hopp om att vi ska kunna hitta vissa lösningar i alla fall, säger hon.

Tillsatt överdirektör

Fler åtgärder som diskuterades var dubbelbeläggningar, men även hur det framtida samarbetet mellan aktörer ska se ut.

– Vi behöver jobba mer samordnat och kanske titta på en lösning med en gemensam nationell utslussning, säger Waltersson Grönvall.

Tidigare under torsdagen meddelande socialtjänstministern att regeringen tillsätter en överdirektör på Sis, vid sidan om generaldirektören.

– En lång rad myndigheter har en förändrad situation, Kriminalvården till exempel, där vi också tillsatt en överdirektör. Och regeringen har tänkt på precis samma sätt här. Det handlar om att förstärka ledningen i en tid då man har omfattande problem, säger Waltersson Grönvall.

"Borde ske regelbundet"

Men oppositionen är kritisk till dagens blixtinkallade möte.

– Det här är möten som borde ske regelbundet. I bästa fall är det här nyvaket, i sämsta fall en populistisk avledningsmanöver, säger Gustaf Lantz (S), ledamot i socialutskottet.

– Nu springer det runt grovt kriminella ungdomar som samhället bedömer ska sitta inlåsta, extremt farliga individer. Det är ett haveri.

Situationen riskerar att förvärras om inte platsbristen löses, fortsätter han och frågar sig ur regeringens plan ser ut.