Så håller Svenska kyrkan öppet under coronakrisen: »Ingen ny situation för oss«

Text:

I kristider söker sig människor till kyrkan mer än i vanliga fall. Kyrkans normala sätt att hjälpa folk i kris är att samlas, tända ljus, prata, sjunga, be och vara tillsammans. I den här krisen är lösningen karantän och isolering.

Hur stöttar ni era medlemmar?

– Vi håller öppet så långt det är möjligt enligt regeringens beslut och folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi är inte i karantän än. Kyrkan är en trygg punkt för många och därför är det viktigt att hålla öppet, säger Cristina Grenholm, som är kyrkosekreterare på svenska kyrkans nationella kansli med uppgift att stå för teologisk expertis i det som rör kyrkans liv och lära.

Hur tar ni hand om äldre som söker er hjälp, men som också riskerar att smittas vid fysisk närvaro?

– Det är viktiga grupper för oss. Vi får respektera de regler vården sätter upp. Nu måste omsorgen för andra gå före viljan att besöka de. Det är så klart en utmaning, men kyrkan är van att jobba under alla förhållanden.

– Jag tänker på när HIV och Aids kom. Det är viktigt med stor lyhördhet men också att inte överreagera och bli rädda för varandra. Kyrkorummet är en månghundraårig plats att hämta kraft ur som folk söker sig till. Det kan man göra utan att ha närkontakt. Det fyller fortfarande en viktig funktion.

Vad ska ske för att kyrkan ska stänga kyrkor eller ställa in verksamhet?

– Just nu går ärkebiskopen igenom förhållningssätt med biskoparna. De kommer sedan att leda verksamheten i sina stift och prästerna i församlingarna. Vi fattar beslut lokalt eftersom det ser olika ut i olika delar av landet. Men vi följer myndigheternas rekommendationer.

– Kyrkan brukar finna nya vägar när det behövs uppfinningsrikedom.

Som vilka vägar då?

– Bönen utmärker oss. Den kan man utföra i alla lägen. Även om man inte kan be i samma rum kan det vara fint att be samma bön många tillsammans: ´Gud, om du finns, hjälp mig om du kan´, eller Gud som haver. Vi har också radio, tv och webbsändningar. Och jourhavande präst på nätet och telefon. Där kan vi se att behovet ökar och vi tittar särskilt på att utöka den verksamheten.

Hur tänker ni på sikt när det gäller att utveckla verksamheten till mer ickefysiska sammankomster inför andra epidemier?

– Vi ska vara en kyrka på nätet, Facebook, chattar, andra sociala medier. Nationellt och på församlingsnivå. Vi ska vara en plats för tröst och hopp. De digitala kanalerna används av många.

– Kyrkan är en gammal erfaren organisation. Det här är inte en ny situation för oss. Och bönen känner inga gränser.

LÄS OCKSÅ: Frågor & svar: Det här vet vi om coronaviruset (covid-19)