Skatt på gratisluncher till vården – men nu vill Regeringen ändra reglerna

Text:

Bild: TT

För att hjälpa till i arbetet mot coronapandemin har restauranger runt om i landet börjat ge lunchlådor som gåvor till sjukhuspersonal. Exempelvis i Lund har många börjat betala restauranger just för att de ska laga gratisluncher åt sjukhuspersonal.

Skatteverket skriver att de ersättningar och förmåner som man får på grund av sin tjänst är skattepliktiga, och i detta ingår måltider, som till exempel luncher. Det finns heller ingen möjlighet för myndigheten att bortse från det regelverk som gäller för förmåner. Om en arbetsgivare tar emot lunchlådorna och delar ut dem till anställda så ska det ses och redovisas som en förmån.

Detta betyder att de som mottagit gratis mat ska redovisa detta i nästa års deklaration. Själva kostnaden för detta varierar beroende på din lön. Yngve Gripple, rättslig expert på Skatteverket, säger att värdet på en lunch räknas till 98 kronor, vilket innebär att om man betalar cirka 20 procent i skatt, så kommer måltiderna att kosta ungefär 20 kronor styck.

Myndigheten understryker också att de inte har någon möjlighet att ge någon generell skattebefrielse för vissa arbetsplatser eller yrkesgrupper.

– Vi kan inte ge fribrev till en arbetsplats. Skatteverket har en skyldighet att behandla alla arbetsgivare och anställda på samma sätt. Det är endast lagstiftaren som skulle kunna göra justeringar av inkomstskattelagen för att få till stånd regler som innebär skattefrihet för vissa typer av förmåner, sade Yngve Gripple till Göteborgs-Posten.

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna presenterade tidigare i veckan ett förslag som innebär att arbetsgivare kan ge gåvor upp till 1 000 kronor i värde, som ska gälla hela året från och med juni. I detta förslag finns däremot ingen ändring som specifikt rör måltider.

Men enligt Yngve Gripple täcker detta ändå det mesta av lunchutdelningarna.

– Då matlådorna oftast lämnas till arbetsgivarna innan de sen delas ut till personalen så täcker lagändringen det, säger Yngve Gripple.