Sverige lovar bidra till Turkiets säkerhet

I utrikesdeklarationen för 2022 försöker regeringen tillmötesgå Turkiet, så att landet ska släppa vetot mot Sveriges Natoansökan.

Text: TT

Bild: AP / TT

– Sverige kommer solidariskt att bidra till hela Natos säkerhet, inklusive Turkiets, säger utrikesminister Ann Linde (S) när hon läser upp deklarationen i riksdagen.

– Vår ambition är att i konstruktiv anda komma framåt i de frågor Turkiet har rest.

Turkiet blockerar för närvarande Sveriges Natoansökan. Ansträngningar görs för att få det turkiska vetot att lyftas, men förhandlingarna går trögt. Bara ett möte har hållits och inget nytt är inbokat.

Turkiet anser bland annat att Sverige inte gör tillräckligt mot kurdisk terrorism.

– Sverige fördömer terrorism å det starkaste, säger Linde när hon läser ur deklarationen.

Där står också att en ny, skarpare terroristbrottslag träder i kraft den 1 juli, och att regeringen förbereder ytterligare skärpningar av terroristlagstiftningen. Känt är att regeringen sedan tidigare arbetar med ett lagförslag om straff för deltagande i en terroristorganisation. ”Det bör inte råda några tvivel om att Sverige även fortsättningsvis ska stå starkt tillsammans med likasinnade i kampen mot terrorism”, står det i deklarationen.

Turkiet har även kritiserat Sverige för att ha ett vapenexportembargo mot landet. Något sådant officiellt embargo finns inte. Däremot har myndigheten Inspektionen för strategiska produkter (ISP) stoppat vapenexport till Turkiet. I den utrikespolitiska deklaration står nu att ett svenskt Natomedlemskap kan ”förändra förutsättningarna för krigsmaterielexport inom vårt nationella regelverk”. Även det kan ses som en öppning för att tillmötesgå Turkiet.

I deklarationen står också att Sverige som Natomedlem skulle ”åta sig helheten i Washingtonfördraget, inklusive Natos doktriner”. Det kan ses som en signal för att undanröja eventuella tvivel i Nato om att Sverige inte skulle vilja ställa upp på försvarsalliansens kärnvapendoktrin.

Vanligtvis presenterar regeringen en utrikespolitisk deklaration i riksdagen en gång om året, i februari. Att en ny uppdaterad deklaration presenteras redan nu är unikt. Men bara en vecka efter att Linde läste upp den förra gick Ryssland till attack mot Ukraina, och sedan dess har regeringen även svängt i frågan om ett svenskt Natomedlemskap.

I februari sade Linde att regeringen inte avser att ansöka om Natomedlemskap och att den militära alliansfriheten tjänar oss väl. Den nya formuleringen av Sveriges säkerhetspolitiska linje i väntan på ett Natomedlemskap lyder:

Sveriges säkerhetspolitiska linje bygger på samarbete tillsammans med Nato, EU och FN och genom en stark transatlantisk länk.

I deklarationen står också att Rysslands anfallskrig fundamentalt har försämrat säkerheten i vårt närområde. Fortsatt stöd till Ukraina och fortsatta sanktioner mot Ryssland och Belarus ses som Sveriges viktigaste bidrag till att få slut på Rysslands ”hänsynslösa” krig.

”Det ligger i vårt säkerhetspolitiska intresse att Rysslands krig inte resulterar i politiska vinster också för att undvika nya aggressioner i framtiden”, står det i deklarationen.

***