Systematiska övergrepp – 216 000 barn förgreps av franska präster

Åter igen avslöjas pedofila övergrepp i katolska kyrkan. En rapport i Frankrike visar att trots varningar i många år består problemen.

Text: Anna Trenning-Himmelsbach

Bild: Francois Mori/AP

Uppgifter ur rapporten läckte redan dagen innan. De handlade om antalet förövare. Mellan 2 900 och 3 200 präster och munkar inom den katolska kyrkan i Frankrike hade begått övergrepp mot barn. ”Lågt räknat.” Svårsmälta siffror.

Det ryktades om att offren räknades i tiotusentals.

Det skulle visa sig att skandalen var ofantligt mycket större än så.

Under drygt två år har 22 män och kvinnor med olika bakgrund kartlagt hur utbredd pedofilin har varit inom den katolska kyrkan i Frankrike sedan 50-talet och fram tills nu. Kommissionen Ciase har varit oberoende, även om den tillsattes på initiativ av kyrkan. Efter åratal av pinsam tystnad, omplaceringar av ”klåfingriga” präster, fler och fler skandaler inför öppen ridå, insåg landets biskopar 2018 att det var bäst att ta tjuren vid hornen. Innan någon annan gjorde det.

Ciases har lyssnat på vittnesmål från hundratals offer, haft hearingar med präster, hört förövare, grävt i arkiv, läst polisprotokoll och tidningsartiklar.

– Jag vet att ni har varit i helvetet, sa François Devaux till medlemmarna, när han talade före presentationen av rapporten på tisdagen.

Själv utsattes han för övergrepp när han var tio år och var på scoutläger.

Långt senare fick han veta att han bara var ett av många offer för prästen, som dömdes till fängelse förra året.

I dag är François Devaux 42 år och en av dem som högljutt har försökt att få kyrkan att reagera. Nu tackade han Ciase för att ha gjort vad de franska biskoparna och påven hittills har varit oförmögna att göra.

Och så kom de ogripbara uppgifterna.

Från 50-talet och framåt har omkring 330 000 barn och ungdomar utsatts för övergrepp inom den katolska kyrkan i Frankrike. 216 000 av brotten har begåtts av präster och munkar. De andra av civila vuxna på skolor och ungdomsverksamhet som har drivits av kyrkan. Siffrorna bygger på en uppskattning som är baserad på en vetenskaplig studie.

Ciases ordförande Jean-Marc Sauvé.

80 procent av offren är pojkar. Ofta i åldern tio till tretton år.

– En hypotes är att det beror på att prästerna framför allt har varit i kontakt med pojkar, sa Ciases ordförande Jean-Marc Sauvé vid presentationen.

Fast tillade att det kanske inte är hela förklaringen till att kyrkan skiljer sig från övriga samhället där 75 procent av pedofiloffren är flickor.

Andra ovanliga förhållanden är att övergreppen ofta har skett över en längre period, och att en och samma förövare har förgripit sig på många barn. Näst efter familjens och den närmaste vänkretsens sfär är den katolska kyrkan den miljö i Frankrike där ett barn löper störst risk för att bli utsatt för sexuella övergrepp.

– Problemet är systemiskt, enligt Jean-Marc Sauvé.

Det handlar alltså inte bara om enskilda personers perversioner, utan om ett fenomen som också kan härledas till kyrkans struktur och traditioner. Som prästens auktoritära roll. Tabun kring sexualiteten. Männens makt. Sättet att utöva den kanoniska rätten. Den skyddande bikten.

Rapporten möts av bestörtning inom kyrkan. Ordföranden i det franska Biskopsrådet, Eric de Moulins-Beaufort, säger att han inte väntade sig ett sådant resultat.

Han säger att han skäms oerhört och ber de utsatta om förlåtelse.

Ciase-kommissionen föreslår bland annat att kyrkan tar ett kollektivt ansvar och betalar skadestånd till varje enskilt offer, men också ser över en rad andra funktioner.

– Vi måste sluta tro att problemet är bakom oss, säger Jean-Marc Sauvé.

Övergreppen kan inte förpassas till dåtid, även om de minskade efter 70-talet parallellt med att kyrkan förlorade inflytande. Under de senaste 30 åren har de legat på en stabil nivå.